Резервний капітал

Резервний капітал – частина майна підприємства, призначена для покриття його збитків. Резервний капітал може бути використаний тільки на цілі, передбачені законодавством та / або установчими документами підприємства.

Формування резервного капіталу може бути обов’язковим і добровільним.

Обов’язково формування резервного фонду у випадках, передбачених законодавством. Наприклад, акціонерні товариства зобов’язані створювати резервний фонд у розмірі не менше 5% від статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань не менше 5% від чистого прибутку. Їх резервний фонд призначений для покриття збитків, погашення власних облігацій і викупу власних акцій у разі відсутності інших засобів, і не може бути використаний для інших цілей.

Якщо формування резервного фонду носить добровільний характер, його величина та напрями використання визначаються установчими документами підприємства.

У бухгалтерському обліку резервний капітал відбивається на однойменному рахунку 82. У бухгалтерській звітності:

– Величина резервного капіталу станом на звітну дату відображається по рядку 1360 бухгалтерського балансу;
– Зміни резервного капіталу відображаються в звіті про зміни капіталу.

Посилання на основну публікацію