Реєстрація документів

Реєстрація – це присвоєння документу індексу і запис його даних в реєстраційному журналі.
Реєстрація необхідна для обліку контролю та оперативного пошуку документів. Реєструють всі документи, крім прайс листів, запрошень, особистих листів і так далі. Спеціальні документи реєструють у відповідних підрозділах.
Для реєстрації внутрішніх і вхідних документів використовують просту порядкову нумерацію, для порядку вихідних – складну нумерацію (№1-5 / 207): 1 – код підрозділу, де складають документ; 5 – номер справи за номенклатурою, де зберігається документ; 207 – номер документа.
Нумерацію документів ведуть в межах одного календарного року. Різні види документів реєструють окремо. При невеликому обсязі документообігу для реєстрації використовують реєстраційні журнали, а при великому обсязі – реєстраційні та / або контрольні картки. У деяких організаціях реєстрація документів ведеться на комп’ютері.

Посилання на основну публікацію