Регіональний ресурс

Регіональний ресурс визначає можливості регіону перетворювати власні природні ресурси у фінансові та соціальні. Номінальний регіональний ресурс визначається як обсяг благ, якими наділила природа регіон. Реальним ресурс є тільки в тому випадку, коли використовуються його позитивні якості. Наприклад, в степових регіонах основним ресурсом енергетики може стати енергія вітру, використовувати позитивні властивості якої, можна тільки завдяки будівництві спеціальної електростанції.

Регіональний ресурс покликаний задовольняти основні потреби регіону в соціальних і фінансових благах, без залучення їх зовнішніх джерел. Завдяки внутрішньодержавному перерозподілу надлишковий регіональний ресурс конкретної територіальної одиниці може задовольнити потреби іншого регіону. Мова йде про регіональну спеціалізації, завдяки якій можливо спрогнозувати динаміку змін обсягів регіональних ресурсів.

ПОДІЛИТИСЯ: