1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Реальний валовий внутрішній продукт

Реальний валовий внутрішній продукт

Існують показники, які дозволяють не тільки оцінити, наскільки економіка окремої взятої країни здатна вирішувати ключові завдання, але і підрахувати результати її діяльності за певний часовий відрізок. До них відноситься валовий внутрішній продукт, коротко званий ВВП.

ВВП найбільш повно демонструє рівень матеріального благополуччя жителів країни. І виявляє залежність між підвищенням інтенсивності виробництва і зростанням цього добробуту.

ВВП об’єднує вартість всього обсягу готових до споживання товарів і послуг, створених у всіх економічних галузях країни за рік для цілей продажу на експорт, локального споживання і поточного накопичення. При цьому не має значення національна складова виробничих одиниць. Це означає, що при визначенні величини ВВП враховуються матеріальні блага, вироблені не тільки національними, а й іноземними компаніями. У розрахунок не береться проміжна вартість сировини, транспортних перевезень, матеріалів, палива і енергії, необхідних для виробництва кінцевої форми продукції.

Для цілей аналізу ВВП поділяють на два типи: номінальний і реальний. Незважаючи на свою єдину основу, вони мають ряд суттєвих відмінностей.

ВВП номінального типу

Цей показник об’єднує вартість всіх завершених товарів і послуг аналізованого держави в поточних цінах ринку. Він залежить від рівня інфляції в країні. При його підвищенні номінальний ВВП починає зростати слідом за зростанням вартості товарів і послуг. При його зниженні значення показника опускається, слідуючи за падінням цін. Наприклад, рівень інфляції в розмірі 3% призведе до зростання значення ВВП, навіть якщо рівень виробництва залишиться колишнім.

ВВП реального типу

Цей показник не залежить від поточного рівня ринкових цін на кінцевий продукт. Він орієнтований на реальну зміну рівня виробництва. Реальний ВВП коригується на розмір інфляції, оскільки відображає вартість виробленої в поточному періоді продукції в цінах базового року.

ВВП реального типу допомагає оцінити, яким чином змінилася економічна ситуація в окремій країні за минулий рік. Наприклад, потрібно зіставити значення ВВП за 2013 і 2014 роки. Для цього необхідно сукупність вироблених продуктів за кожний з періодів помножити на базові ціни 2013 року. Такий підхід дає можливість проаналізувати фактичне зростання або падіння виробництва. Інакше кажучи, реальний ВВП – це ВВП номінального типу, очищений від інфляції. Якщо рівень інфляції в країні за рік склав 15%, а обсяг ВВП дорівнює 20%, отже зростання ВВП досяг значення 5%.

Методи визначення ВВП реального типу

Існує три основних способи визначення значення ВВП:

Виробничий метод об’єднує суму доданої вартості всіх груп суб’єктів виробництва державної економіки. При цьому додана вартість виражається різницею між вартістю кінцевих продуктів і вартістю проміжних товарів і послуг, спожитих у виробничому процесі.
Витратний метод враховує обсяг споживання кінцевої продукції, вкладення в виробничий комплекс, витрати держави, чисте сальдо від операцій експортного та імпортного характеру. Висловити розрахунок можна формулою:
GDP = C + I + S + (E – iM), де:

  • С – обсяг споживання;
  • I – інвестиції в виробничий комплекс;
  • S – витрати уряду;
  • E – обсяг експорту;
  • iM – обсяг імпорту.

Прибутковий метод має на увазі сукупність національних доходів від виплати орендних платежів, заробітної плати, отриманих відсотків і прибутків корпорацій, крім того, він включає в себе амортизацію, а також непрямі податки і виплачені субсидії. Ще однією складовою стає прибуток, одержуваний іноземцями, які працюють на території аналізованого держави.

ВВП на одиницю населення

Про рівень матеріального добробуту жителів країни можна судити за розміром ВВП на одиницю населення. Для його розрахунку необхідно співвіднести величину валового продукту, виробленого за рік до кількості жителів держави.

Внутрішній валовий продукт виражається, як правило, в одиницях національної валюти аналізованої країни, але для порівняння на світовому рівні він може бути сконвертовані в грошові одиниці інших іноземних держав з урахуванням поточного крос-курсу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Облік кредитів і позик