Реальний сектор економіки

Економічну систему можна умовно розділити на два великих сектори: реальний і фінансовий.

Реальний сектор складається з системи економічних галузей, що займаються виробництвом матеріальної і нематеріальної продукції. Тобто під ним мають на увазі не тільки систему матеріального виробництва, але і сферу надання послуг, науки, торгівлі. Виняток становлять фінансові, кредитні і біржові операції, пов’язані з фінансовою економіці.

У реальному секторі макроекономіки здійснюється виробництво, розподіл, реалізація і споживання різноманітних товарів і послуг, а у фінансовому – виключно грошові взаємини економічних суб’єктів, що формують попит і пропозицію.

Монетизація реального сектора

Економіку можна зобразити як складного кругообігу продукції і послуг, з одного боку, і грошових ресурсів – з іншого. Сучасна економіка перетворилася в монетарну структуру: реалізація товарів і надання послуг завжди супроводжується фінансовим компонентом, кожна угода купівлі-продажу здійснюється із застосуванням грошових або фінансових ресурсів. Тому для оцінки показників реального сектора використовуються не натуральні, а грошові величини.

Інфраструктура реального сектора

Інфраструктурою реальної економіки називається економічна система, що включає матеріально-товарне зміст і сукупність економічних взаємовідносин суб’єктів ринку, які створюють умови для зростання ринкової системи.

Типи інфраструктури реальної економіки

1. Виробнича інфраструктура – об’єднує підприємства і компанії, що займаються виготовленням, реалізацією і просуванням матеріальної продукції. Сюди включаються промислові, транспортні, торговельні, телекомунікаційні, маркетингові кампанії;

2. Невиробнича інфраструктура – складається з організацій, які не виробляють матеріальну продукцію і прямо не впливають на формування взаємовідносин покупця і продавця.

Невиробнича інфраструктура:

 • наукові організації і компанії, які сприятимуть розвитку нових ідей, обладнання, технологій, що впливають на виробництво товарів і послуг;
 • державні структури, що регулюють порядок формування взаємовідносин за допомогою прийняття законів, нормативних актів;
 • соціальні організації (охорона здоров’я, освіта, культура), що надають послуги різноманітного характеру, що формують нові потреби, що народжують попит на товари, і встановлення зв’язків продавця, і покупця.

Сфера обслуговування

3. Галузева інфраструктура реального сектора – розділяється на безліч галузей і економічних видів діяльності. Її елементи взаємопов’язані між собою, вони часто перетинаються і взаимозаменяются.

Галузі реального сектора

 • Електроенергетика – виробництво і збут електроенергії;
 • Харчова промисловість – виробництво продуктів харчування;
 • Нафтова промисловість – складається з нафтовидобутку і нафтопереробки;
 • Промисловість будматеріалів і будівництво – виробництво матеріалів та будівельні послуги;
 • Газова промисловість – видобуток і постачання газом;
 • Аграрна промисловість – виробництво сировини для харчової, а також інших промислових галузей;
 • Вугільна промисловість – видобуток і переробка вугілля;
 • Вантажна транспортування і виробнича зв’язок – доставка вантажів, сировини, товарів;
 • Торф’яна промисловість – видобуток і переробка торфу;
 • Пасажирська транспортування і невиробнича зв’язок – перевезення пасажирів різними видами транспорту;
 • Чорна металургія – видобуток і переробка руди і нерудної сировини;
 • Сфера обігу – кругообіг капіталу, товарів і послуг;
 • Кольорова металургія – видобуток і обробка кольорових металів;
 • Хімічна промисловість – обробка сировини;
 • Нафтохімічна промисловість – обробка вуглеводневої типу сировини;
 • Охорона здоров’я, культура, мистецтво, освіта, туризм – надання різноманітних послуг;
 • Машинобудування і металообробка – виробництво устаткування, техніки та інших типів продукції;
 • Житлово-комунальне господарство – обслуговування житлових і комунальних структур;
 • Будівництво та архітектура – різноманітні побутові послуги;
 • Лісова промисловість – заготівля і обробка деревини;
 • Наука і наукове обслуговування – технічні і соціальні розробки, винаходи;
 • Легка промисловість – виробництво предметів масового споживання;
 • Інші галузі промисловості;
 • Інші галузі сфери матеріального і нематеріального виробництва.
Посилання на основну публікацію