1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Реальні реінвестиції

Реальні реінвестиції

Сам термін «реінвестиції» має на увазі повторне вкладення одержуваного прибутку. Наприклад, якщо інвестор вклав гроші в акції, отримав від них дивіденд, а потім знову купив на нього акції, він зробив реінвестицію. Мета даної фінансової операції – отримання більшого прибутку. Умовно всі реінвестиції можна поділити на дві великі групи, перша – реінвестиції реального типу, друга – фінансові реінвестиції. Говорячи про реальні інвестиції, ми маємо на увазі вкладення грошей в будь-якої матеріальний актив, наприклад, в об’єкт нерухомості або будь-якої бізнес, інвестиції фінансові – це вкладення в «нематеріальні» активи: цінні папери, економічні знання та інше.

Значення реальних реінвестицій в економіці

В першу чергу, ми повинні відзначити макроекономічне значення реальних реінвестицій в економіці. Як ми писали у вступі, реальні реінвестиції створюють матеріальні активи, тобто реальні матеріальні цінності, а оскільки капітали реинвестируются, число матеріальних об’єктів постійно зростає. Створення реальних цінностей призводить до підвищення рівня життя населення тієї чи іншої держави, робить економіку країни більш розвиненою. Наприклад, економіка Сполучених Штатів Америки, яка завжди розвивалася в руслі капіталізму, сьогодні вважається однією з найрозвиненіших у світі, рівень життя населення в США дуже високий. США ведуть активні фінансові операції по всьому світу, оскільки розвинена економіка створює для цього надійні підстави.

Друге значення – реальні реінвестиції дозволяють підприємцю постійно збільшувати свої доходи. Наприклад, якщо підприємець займається фінансовими операціями на ринку нерухомості, то реальні реінвестиції приведуть до збільшення кількості нерухомого майна, яке знаходиться у нього у власності. Якщо рахувати кожну одиницю нерухомості фінансовим активом, то пропорційно зростанню числа активів, будуть підвищуватися і доходи.

Третє значення – реальні реінвестиції нерідко використовуються для збереження одержуваних доходів. Наприклад, доходи, отримані від фінансових операцій з високоліквідними активами, можуть бути реінвестовані в матеріальні об’єкти, що дасть високі гарантії їх збереження. Наприклад, торгівля акціями дозволяє за короткий термін отримати великі суми грошей, а реальне реінвестування доходу, припустимо, в нерухомість, допомагає ці доходи зберегти, забезпечити фінансову стабільність. З цієї причини пік реальних реінвестицій часто доводиться на кризові періоди в економіці, коли високий ризик втрати зароблених грошей.

ПОДІЛИТИСЯ: