Пряме дебетування: визначення

Що таке пряме дебетування

Пряме дебетування (Direct Debit) – форма безготівкових розрахунків між платником (власником банківського рахунку) і кредитором (постачальником товарів, робіт, послуг), за допомогою якої грошові перекази можна здійснювати без участі дебітора (платника).

Такий метод стягнення оплати використовується сторонами, якщо платежі між двома контрагентами носять регулярний характер (орендна плата, комунальні платежі, вартість продукції, що поставляється і ін.).

Сторони, які беруть участь в операції прямого дебетування:

  • 1) Платник – фізична або юридична особа, яка має розрахунковий рахунок в банку.
  • 2) Бенефіціар – одержувач платежів на рахунок в банку.
  • 3) Банківські установи з боку дебітора і кредитора – це може бути один і той же банк.

Процедура прямого дебетування

Це форма платежів, за допомогою якої кредитор має можливість списувати з рахунку платника – клієнта банку, необхідну суму грошей, не звертаючись кожного разу до свого контрагента для здійснення грошового переказу. Платіжні вимоги та інші документи, які підтверджують право грошової вимоги, кредитор надає в банк платника.

Для цього клієнт банку попередньо повинен акцептувати можливість такої процедури, сформувавши банку довгострокове доручення на проведення таких операцій – тобто, давши свою попередню згоду щодо того, що його контрагент може списувати з рахунку гроші, самостійно розраховуючи належну йому суму. Тобто, при дебетовом банківський переказ ініціатором платежу виступає бенефіціар (постачальник).

Доручення клієнта банку на здійснення прямого дебетування виглядає як додатковий договір або заяви, де обговорені умови і терміни проведення подібних операцій для кожного окремого кредитора. Доручення на пряме дебетування складається в трьох примірниках:

Перший примірник зберігається в банку платника як документ, яким платник уповноважує банк здійснювати платежі без його участі.

Другий примірник, завірений банком, платник передає своєму кредитору як підставу для виставлення рахунків і отримання грошей без участі дебеторами.

Третій екземпляр довгострокового доручення залишається у власника рахунку.

За надання подібних послуг і формування звітності для клієнта банк може стягувати додаткові платежі.

Різниця між прямим дбетуванням та безакцептним списанням

Слід розрізняти ці дві можливості списувати гроші з рахунку без участі платника. Безакцептне списання – це резервний (додатковий) спосіб для безготівкових розрахунків, до якого кредитор вдається тільки за умови неналежного виконання платником своїх фінансових зобов’язань. Зазвичай можливість безакцептного списання – це гарантія платоспроможності контрагента.

Пряме дебетування – це єдиний і основний спосіб безготівкових розрахунків, які мають регулярний характер, без участі платника. Клієнт уповноважує банк дебетовать свій поточний рахунок при отриманні платіжної вимоги від зазначеного кредитора, за умови, що грошей на рахунку достатньо для здійснення операції.

Посилання на основну публікацію