Пропозиція

Пропозиція (S) – наміри, плани виробника щодо обсягу продажів продукції на ринку.
Обсяг пропозиції (Qs) – певна кількість продукції, яку продавці готові реалізувати при даному рівні цін.
На будь-якому ринку за інших рівних умов існує пряма залежність між ціною і обсягом пропозиції. Qs = fP, Qs = a + b * P
Якщо змінюється ціна, змінюється обсяг пропозиції – переміщаємося по лінії пропозиції. Якщо впливають нецінові фактори – відбувається зміщення кривої пропозиції: прямо вниз, вліво вгору.
Нецінові фактори пропозиції:
1. Ціни на економічні ресурси – зростання цін на економічні ресурси скорочує прибуток фірми, тому скорочується обсяг пропозиції.
2. Зміна рівня технологій – введення нових технологій збільшує пропозицію на ринку (зміщення вправо вниз).
3. Очікування виробників – інформаційні очікування, пропозиція скорочується.
4. Податки і субсидії.

Посилання на основну публікацію