Прогнозування темпів зростання та структури виробництва

Ефективність виробництва (Е) = Приріст ВНП в прогнозованому періоді / капітальні вкладення (КВ)
Для прогнозу використовують факторний аналіз, при цьому виявляють чинники, що впливають на ВНП і на КВ. Оцінюють вплив кожного фактора і їх сумарний вплив на зазначені показники.
Встановлено, що найважливішими чинниками є:
1. Рівень розвитку науково-технічного прогресу.
2. Рівень організації підприємства і управління.
Таким чином, для розробки даного прогнозу використовують дані прогнозу науково-технічного прогнозу.
Прогнозування темпів зростання виробництва розраховують теж на підставі розрахунку ВНП.
Темп зростання виробництва (Т) = ВВПпр. / ВВПб.
Встановлено, що найважливіше значення для ВНП являє розвиток виробничого і трудового потенціалу.
Приріст ВНП = ФБ. * ОПБ. + Ф п. * ОПп., Де:
Фб. – Фондовіддача основних виробничих фондів (ОПФ) в базовому періоді;
ОПБ. – Вартість ОПФ в базовому періоді;
Фн. – Фондовіддача нововведених ВПФ в прогнозованому періоді;
ОПн. – Вартість нововведених ВПФ в прогнозованому періоді.
Облік трудового потенціалу: Приріст ВНП = Ппр. * (Чб. + Приріст Ч.), де:
Чб. – Чисельність працівників в базовому періоді;
Приріст Ч. – приріст чисельності працівників у прогнозованому періоді;
Ппр. – Прогнозована продуктивність праці.
Важливість прогнозованої структури прогнозу виробництва в тому, що вона безпосередньо впливає на результати економічного і соціального розвитку.
Ведеться в кілька етапів:
1. Вивчають сформовану структуру виробництва, виявляють основні диспропорції. Причини їх виникнення.
2. Виявляють структурні напрямки, можливості усунення диспропорцій.
3. Виявляють чинники, що впливають на структуру виробництва, визначають характер кожного з них і їх сумарний вплив.
4. Пропонують проектування прогнозу в разі кардинальної зміни ситуації.

Посилання на основну публікацію