Прогнозування природних ресурсів за видами: земельні та водні ресурси

Соціально-економічний розвиток вимагає тісної взаємодії з природою, при цьому відбувається споживання природних ресурсів:
1. Пряме – ресурс зникає в процесі споживання.
2. Непряме – ресурс не зникає, але істотно погіршується його якість.
3. Рекреаційне – Як ресурси практично не погіршується.
До кінця 20 століття склалися дві основні проблеми природокористування: виснаження запасів природних ресурсів і погіршення якості природного середовища. Це вимагає вжиття заходів щодо раціонального використання природних ресурсів. Політика держави ґрунтується на прогнозі природних ресурсів, дані якого використовують для розробки економічного і соціального прогнозів.
Земельні угіддя – відновлюються шляхом очищення.
Основні показники прогнозу земельних угідь:
– Загальний обсяг земельних ресурсів;
– Обсяг сільськогосподарських угідь (площа пашень, садів і городів);
– Площу не сільськогосподарських земель;
– Площа неродючих земель;
– Якість земельних ресурсів.
Водні ресурси – відтворювані ресурси.
Причини дефіциту води:
– Особливість фізичних властивостей;
– Високий обсяг споживання;
– Тісний зв’язок між якістю води та здоров’ям населення.
Основні показники прогнозу:
– Обсяг готівки водних ресурсів = обсяг поверхневих вод (визначають за результатами роботи очисних споруд) + обсяг підземних вод (від даних геологорозвідувальних організацій);
– Обсяг водоспоживання = сумі по всіх галузях промисловості і соціальній сфері Ai * Пi, де Ai – витрата води на одну одиницю продукції; Пi – обсяг випуску продукції окремою галуззю. Обсяг водоспоживання населення = сумі за всіма соціальними група Mi * Чi, де Mi – середньодушовий норма споживання; Чi – чисельність окремої соціальної групи. Обсяг водоспоживання розраховується окремо для сільського та міського населення, так як норма споживання в місті вище, ніж в селі;
– Обсяг забруднення вод, що скидаються;
– Обсяг очищених вод;
– Якість водних ресурсів.
На підставі прогнозу розробляють баланси водних ресурсів по регіону і країні в цілому. Це дозволяє виявити дефіцит або надлишок.

Посилання на основну публікацію