Прогнозування демографічного розвитку

Важливість дослідження демографічних прогнозів визначається об’єктивним процесом законовідповідного демократичного і соціально-економічного прогнозу:
1. Зростання чисельності населення впливає на масштаби і ступінь освоєння територій.
2. Якість населення (рівень фізичного, інтелектуального розвитку, рівень творчості) впливає на продуктивність праці, ефективність господарської діяльності.
3. Структура населення за віком та статтю впливає на відтворення населення, рівень здоров’я, рівень розвитку науки і техніки.
Формування трудового потенціалу складається під впливом традицій, звичаїв, а так само в поєднанні з елементами державного та регіонального управління. Управління демографічним розвитком будується на базі демографічного прогнозу, який розробляється на короткострокову (до 10 років), середньострокову (10-25), довгострокову (25-50) і довгостроковій (понад 50 років) перспективи.
Найбільшу практичну значимість маю прогнози до 20 років. Довгостроковій використовуються для оптимального розміщення виробничих сил на території країни, для розробки генеральних схем нових міст.
Демографічні прогнози розробляють в трьох варіантах: оптимістичний, песимістичний і оптимально-реалістичний. Найбільш практичну значимість мають песимістичний і оптимістичний, так як вони визначають межі демографічного розвитку.
Прогноз розробляють в три стадії:
1. Аналітична – досліджують результати демографічного розвитку в попередні періоди, зіставляють фактичні результати з прогнозованими, виявляють відхилення, аналізують їх причини, визначають позитивні і негативні тенденції демографічного розвитку.
2. Цільова – мета демографічного розвитку в майбутньому. Цілі демографічного розвитку діляться на: цілі, що визначаються розвиток економіки, і цілі, спрямовані на усунення проблем демографічного розвитку.
3. Розрахункова – в ході якої розраховують показники економічного розвитку на перспективу. При цьому виявляють основні чинники, що впливають на демографічний розвиток, оцінюють вплив кожного фактора і їх позитивний вплив на показники демографічного розвитку. Для прогнозування використовують переважно економетричну модель: D = f (x1 + x2 + … + xn), де D – показник демографічного розвитку, а х1, х2, хn – фактори.
Основні проблеми демографічного розвитку України:
1. Низька народжуваність.
2. Висока смертність.
3. Старіння населення.
4. Нерівномірний розміщення населення на території країни.

Посилання на основну публікацію