Призначення і види облікових регістрів

Інформація, необхідна для відображення на рахунках, реєструється вручну або із застосуванням засобів автоматизації. З цією метою застосовуються облікові регістри – таблиці, картки, призначені для реєстрації господарських операцій. При веденні бухгалтерського обліку за допомогою машинних носіїв необхідний висновок їх на папір. Господарські операції відображаються в регістрах у хронологічній послідовності. Вони групуються за відповідними рахунками бухгалтерського обліку. Облікові регістри – це засіб для ведення бухгалтерського обліку. Записи в них використовуються для повсякденного керівництва та складання звітності. Зміст регістрів і внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею.
Види облікових регістрів:
1. Картка за видами активів – аналітичний облік нематеріальних активів.
2. Картка складського обліку – аналітичний облік матеріалів.
3. Особові рахунки – аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці.
4. Накопичувальні відомості – аналітичний облік розрахунків з дебіторами і кредиторами.
5. Книги – синтетичний облік в касовій і головною книзі.
6. Журнали-ордери – комбінований облік хронологічних і систематичних записів на підставі облікових регістрів аналітичного і синтетичного обліків.
7. Машинограми, диски і дискети – аналітичний, синтетичний і комбінований облік, який ведеться аналогічно накопичувальним відомостями, але з використанням комп’ютерів і обчислювальних машин.

Посилання на основну публікацію