Призначення фінансових ресурсів

Розрахунок фінансових ресурсів – це не проста справа. Фактично ресурси фінансової системи мають суворе призначення і використовуються в наступних цілях.

Виконання загальнодержавних потреб. Під потребами державного рівня розуміють захист навколишнього середовища, оборону, науку, медицину зовнішньоекономічну діяльність, формування необхідних резервів, соціальний захист населення, розвиток сільського господарства тощо.

Підтримка і стимулювання, а також розширення і розвиток виробництва. Під цим розуміють не тільки придбання нових засобів виробництва, обладнання та технологій, а й виплату заробітної плати.

Виконання зобов’язань фінансового плану. Це різні кредитні та страхові платежі, оплата товарів і послуг, виплата дивідендів, ренти, роялті.

Фінансування витрат різного типу в тому числі і непередбачених.

Проблеми та шляхи збільшення фінансових ресурсів

Ресурси фінансової системи не безмежні. Оскільки формування, а також збільшення фінансових ресурсів відносяться до життєво важливих проблем, як держави, так і окремого підприємства, вони є пріоритетними, особливо, в кризовий період. В економічній теорії прийнято виділяти три основні підходи щодо збільшення фінансових ресурсів:

  • Зовнішні позики.
  • Грошова емісія.
  • Продаж частини майна, що належить державі.

На практиці в сучасних умовах застосовуються всі три способи, кожен з них має позитивні і негативні сторони. У першому і другому випадку, держава, по суті, обкладає своїх громадян додатковим податком, що йде в першому випадку на виплату відсотків по кредиту, а в другому – податок приходить до громадян у вигляді інфляції. Третій варіант, він є найбільш прийнятним, однак він можливий лише в тому випадку, коли в державній власності побуває значна частина активів держави.

Посилання на основну публікацію