Принципи та етапи прогнозування

Принципи прогнозування:
1. Науково-обгрунтований – він передбачає використання наукового інструментарію (методи), а так же вітчизняний і зарубіжний досвід прогнозування.
2. Адекватності – передбачає розробку кількох варіантів прогнозу.
3. Альтернативні – передбачає розробку кількох варіантів прогнозу.
4. цілеспрямовано – використання результатів прогнозування управлінської діяльності.
5. Ефективності – згідно з яким, витрати на розробку прогнозу має бути істотно нижче, ніж корисний ефект від використання результатів прогнозу.
Етапи прогнозування:
1. Ретроспекція – включає збір та систематизацію інформації про минулі стани об’єкта.
2. Діагноз – припускає підбір моделей і методів прогнозування.
3. Проекція – припускає використання методу і моделей прогнозу для визначення майбутнього стану об’єкта, оцінки точності і достовірності прогнозу, крім того, цей етап включає збір додаткової інформації та коригування методу або моделі прогнозу.

Посилання на основну публікацію