Принципи фінансового менеджменту

Робота фінансових менеджерів

Отримання прибутку, збільшення прибутковості підприємства, долаючи ризик від вкладення капіталу в різні сфери підприємництва, прийнято вважати головним принципом у роботі фінансових менеджерів.

Спільними ж принципами фінансового менеджменту вважають:

  • системність, плановість;
  • диверсифікованість;
  • стратегічну орієнтованість;
  • цільову спрямованість.

Принцип системності і плановості

Для досягнення поставлених цілей фінансові менеджери повинні спланувати і забезпечити баланс технічних, фінансових і трудових ресурсів.

Планування в сфері фінансів є внутрішньо орієнтованим, але не без урахування державного регулювання.

Системний підхід полягає в розгляді організації як єдиної системи, але для досягнення найкращих результатів, необхідно аналізувати кожну її складову в ході роботи по поліпшенню фінансового становища компанії.

Цільова спрямованість

Ще одним важливим принципом фінансового менеджменту є принцип цільової спрямованості. Він є основним будь управлінської діяльності.

Для результативного управління фінансами менеджер повинен чітко визначити мету, забезпечити цілісність системи елементів для отримання бажаного результату, розробити план дій цих елементів для досягнення поставлених цілей.

Як правило, головними цілями в діяльності багатьох підприємств є продуктивність, рентабельність, стійкі доходи і позиція на ринку.

Багато розвинених країн додають до цього списку використання нововведень і відповідальність перед громадськістю.

Диверсифікованість

Принцип диверсифікації фахівці дуже часто розглядають в декількох аспектах.

Перший аспект має на увазі можливість вкладення капіталу в різні цінні папери, інші об’єкти, що дозволить підприємству розширити можливість отримання прибутку.

Другий аспект – збільшення асортименту продукції, що випускається на підприємстві. Диверсифікація, як правило, призводить до освоєння нових ринків збуту, появи можливості комплексного обслуговування споживачів. Це часто призводить до збільшення загальної прибутковості підприємства (хоча продаж деяких видів продукції може йти до спаду), зростання конкурентоспроможності та зменшення ризику банкрутства.

Однак такий крок вимагає чималих фінансових витрат, високої мобільності, відмінного знання ринку, точного аналізу і миттєвого реагування з боку фінансового менеджера.

Стратегічна орієнтованість

Основою принципу стратегічної орієнтованості фінансового менеджменту є те що, кожне підприємство має певну місію і довгострокові плани, і тому всі фінансові операції повинні проводитися відповідно до них.

Жодне підприємство без чітко розробленої стратегії розвитку не зможе зайняти на ринку тверду позицію. Про вихід на неосвоєні ринки не може бути й мови. Саме тому принцип стратегічної орієнтованості вважається провідним принципом, визначаючи напрям і розмір стратегічно важливих інвестицій підприємств. Як правило, такі капіталовкладення окупаються не скоро, але саме вони обіцяють підприємству розвиток в майбутньому і отримання вигод.

Посилання на основну публікацію