Принципи діловодства

Управління організацією можна розглядати як процес отримання та обробки інформації, прийняття рішень і доведення їх до виконавців, щоб прийняти правильне рішення, інформація повинна бути повною, корпоративної, достовірної.
Повнота інформації означає, що її досить для прийняття рішення. Оперативність інформації – з моменту отримання та обробки інформації стан об’єкта не змінилося. Об’єктивність інформації – інформація відображає дійсний об’єктивний стан об’єкта. Велика частина інформації в організації оформляється у вигляді документів.
Діловодство – це дисципліна про те, як правильно вести документацію в організаціях різних форм власності і управляти рішеннями.
Основні принципи діловодства:
1. Оперативність – швидкість.
2. Сучасне технічне оснащення.
3. Доцільність всіх діловодних операцій.
4. Складання документів тільки в тих випадках, коли це необхідно або встановлено законодавчими або нормативними актами.
В організації повинен бути встановлений єдиний порядок складання документів і роботи з ними. Його зазвичай закріплюють в інструкції з діловодства, яка доводиться до відома всіх співробітників, що працюють з документами.

Посилання на основну публікацію