Прибуток. Види прибутку

Що таке прибуток?

Основна мета будь-якої підприємницької діяльності – це отримання прибутку.

Прибуток – це сукупний дохід від діяльності компанії або підприємства за вирахуванням сукупних витрат.

У широкому сенсі прибуток визначають як різницю між отриманою фінансовою вигодою (виручка від реалізації вироблених товарів чи послуг) і понесеними витратами (придбання, виробництво, збут і доставка товарів і послуг).

Прибуток є найважливішим показником, який характеризує ефективність виробництва і якість виробленої продукції. Це показник рентабельності бізнесу, то, заради чого і здійснюється вся підприємницька діяльність.

Саме заради прибутку виробляється товар або послуги, мінімізуються витрати, розвивається компанія.

Функції і роль прибутку

Прибуток виконує певні функції:

 • стимулююча, як фактор розвитку виробництва,
 • відтворювальних, як показник різниці між доходами і витратами,
 • контрольна, як критерій оцінки ефективності діяльності економічного об’єкта.

Від прибутку залежить динаміка розвитку бізнесу, і саме ця категорія відображає фінансову результативність господарської діяльності фірми, компанії, підприємства.

Частина прибутку йде на розвиток компанії, тобто підвищення заробітної плати і стимулювання працівників, поліпшення умов трудової діяльності, закуп нового обладнання, розвиток соціальної інфраструктури і т.д.

Інша частина сприяє підвищенню добробуту власників підприємства або компанії.

Види прибутку

В залежності від умов її формування розрізняють наступні види прибутку.

1) За обсягом витрат обігу виділяють економічну і бухгалтерський прибуток.

Бухгалтерська прибуток – це проста різниця між доходами від реалізації (доходами з продажів) і витратами (поточними витратами).

Економічна (чиста) прибуток – це сума, яка виходить в результаті вирахування з облікового прибутку додаткових витрат. У числі таких витрат можуть бути компенсовані власні витрати, які не були враховані в собівартості продукту, додаткові преміальні працівникам, витрати на чиновників і т.д.

Тобто чистий прибуток – це дохід за вирахуванням всіх витрат.

2) За значенням кінцевого результату прибуток може бути:

 • нормативної або передбаченої,
 • максимально можливої ​​або мінімально допустимої,
 • недоотриманої (упущена вигода), з негативним результатом (збиток).

3) За характером оподаткування можна виділити:

 • оподатковуваний прибуток,
 • і не оподатковувану.

4) Залежно від видів здійснюваної діяльності прибуток може бути:

Від фінансової діяльності. Це ефект, який отриманий від залучення капіталу в інші джерела на вигідних умовах.

Від виробничої діяльності. Це результат виробництва і збуту.

Від інвестиційної діяльності. Це доходи від розміщення депозитних вкладів та володіння цінними паперами, доходи, отримані від участі в спільній діяльності з іншими компаніями або реалізації майна по завершенню інвестиційного проекту.

5) За регулярності формування прибуток може бути:

 • сезонна,
 • нормована
 • надмірна.

Гранична прибуток – додатковий прибуток, що отримується від продажу додаткової одиниці продукції.

Норма граничної прибутку

 

Не слід думати, що висока норма граничної прибутку буде гарантувати високий прибуток. Один незвичайний приклад показує, що може статися. Кілька років тому якась електронна компанія заснувала дочірню фірму з виробництва і збуту кремнієвих чіпів. З самого початку було зрозуміло, що високі показники мінімально можливої ​​виробничої потужності підприємства і, відповідно, чисельності обслуговуючого персоналу приведуть до істотних збитків в перші роки роботи. На третій рік була досягнута гранична прибуток в 74%. Однак внаслідок того, що фактичні продажі були все ще набагато нижче, ніж дозволяли виробничі потужності, постійні витрати склали 205% виручки від реалізації. В результаті вийшов збиток в 131% від обсягу продажів. Різким контрастом став наступний рік, коли продажі зросли майже в 3 рази і була зафіксована скромна прибуток.

Деякі менеджери вважають, що норма граничної прибутку, досягнута за окремими видами вироблених товарів або послуг, буде практично однаковою. У багатьох компаніях інша справа. Наприклад, якщо середня норма граничної прибутку становить 45%, то для окремих продуктів або видів послуг цифри можуть коливатися від 30 до 60%, а часом і більше.

Ефективне управління прибутком вимагає максимізації не тільки загальної вартості продажів, вироблених за певного рівня постійних витрат, але також і загальної суми граничної прибутку, яку можна отримати при таких умовах.

Коли невідома норма граничної прибутку по кожному товару або виду послуг, управління прибутком нагадує стрілянину навмання. Гірше того, покупці мають надприродним талантом точно розпізнавати низькі ціни, навіть коли сам виробник і не підозрює, що пропонована їм ціна занижена. Це означає, що найкращі показники продажів якихось товарів або послуг можуть бути всього лише результатом встановлених цін, які відображають низьку норму граничної прибутку.

Ігнорування норми граничної прибутку може привести до негативних наслідків. Одна компанія з виробництва комп’ютерних комплектуючих постраждала від падіння продажної ціни з 2,25 до 0,79 дол., Що стався менш ніж за 18 місяців через збільшення пропозиції на ринку.

Колись прибуткове підприємство швидко скотилося до великих збитків. Щоб усунути їх, було прийнято стратегічне рішення збільшити частку ринку. Але збитки продовжували рости. Покликали професійного «лікаря», щоб врятувати справу. Швидко виявилося, що змінні витрати складають 0,89 дол., Тобто на 10 центів вище продажної ціни, і що при наявному обладнанні можливості поліпшити ситуацію невеликі. Компанію швидко обійшли конкуренти, які використовували новітні технології, що дозволили істотно скоротити витрати.

Знання норми граничної прибутку по кожному виду товарів або послуг дозволяє менеджеру збільшити прибуток шляхом:

 • зосередження маркетингових зусиль на товари і послуги, що забезпечують норму граничної прибутку вище середнього рівня;
 • концентрації збутової діяльності на товарних позиціях, що дають норму граничної прибутку вище середнього рівня; при необхідності це можна стимулювати введенням диференційованих ставок комісійних з продажу;
 • «Фінансової інженерії» щодо «нижчі за середні» товарів і послуг з метою підвищення норми граничної прибутку шляхом зменшення змінних витрат.
 • забезпечення того, щоб запускаються у виробництво товари та послуги, принаймні, зберігали загальний рівень норми граничної прибутку, досягнутий компанією.

Іншими складовими ефективного управління прибутком є:

 • знання «точки окупності» бізнесу;
 • управління рентабельністю товарів;
 • рівень рентабельності, досягнутий із ключових клієнтів;
 • розуміння небезпеки встановлення гранично низьких цін.

Кожен з цих аспектів розглядається нижче.

точка окупності

Точкою окупності бізнесу називається рівень продажів, при якому немає ні прибутку, ні збитків.

Знання загальної суми постійних витрат і сукупної норми граничної прибутку дозволяє розрахувати точку окупності. Чим вище норма граничної прибутку, тим сильніше вплив змін обсягу продажів на прибуток до оподаткування, і навпаки.

Рентабельність товару або послуги

У багатьох компаніях розрахунок прибутку (або збитків) до оподаткування, отриманої за окремим видом товарів або послуг, будується з урахуванням деяких припущень. Причина в тому, що в многоплановом бізнесі працівники і виробничі потужності мають відношення не до одного, а до кількох продуктів або послуг. Це означає, що бухгалтерам доводиться виділяти або розподіляти відповідну частку загальних витрат між окремими товарами або видами послуг. Слова типу «виділяти» і «розподіляти» створюють відчуття якоїсь академічної точності, хоча в дійсності багато робиться на основі досвіду і припущень. В результаті розрахунок прибутку або збитків по окремих видах товарів або послуг може виявитися досить неточним. Це може привести до вирішення припинити виробництво того чи іншого товару, зробленому виходячи як з реальних, так і «розподілених» на нього витрат. Якщо останнім після цього буде нікуди більше подітися, то скоротиться загальний прибуток.

Рентабельність по клієнтам

Зростає концентрація клієнтів. Багато компаній мають одного або декількох покупців, на кожного з яких припадає, принаймні, 5% загального обсягу продажів. Досить часто такі покупці вимогливіші, ніж дрібні клієнти. Крім зниження цін або надання знижок на великі замовлення, їх обслуговування може зажадати і інших витрат.

Всякий раз, коли на клієнта припадає понад 5% загального обсягу продажів, слід розраховувати норму граничної прибутку по цьому покупцеві. Крім того, якщо з будь-яким окремим покупцем пов’язані додаткові накладні витрати, їх також потрібно брати до уваги.

Небезпеки встановлення низьких цін

В цілому цей розділ присвячений важливості аналізу граничної прибутку для оптимізації рентабельності по клієнтам, товарам і послугам. На противагу цьому, встановлення гранично низьких цін цілком може підірвати існуючу рентабельність, а не підвищити її.

Якщо у компанії, неважливо виробничої або працює у сфері послуг, є незавантажені потужності, хтось може доводити доцільність введення гранично низьких цін. Іншими словами, надлишкові потужності слід продавати за зниженими цінами до тих пір, поки кожна продаж дає деяку додатковий прибуток. Арифметично це виглядає привабливо, але реальні небезпеки таяться в наступному:

робота за зниженими цінами підриває бізнес, заснований на нормальному ціноутворенні, або навіть частково витісняє його;

може спалахнути цінова війна з конкурентами і загальний рівень цін може знизитися.

Якщо все-таки має сенс завантажити потужності за рахунок зниження рентабельності, то при цьому важливо:

обмежити масштаби продажів за зниженими цінами і часу, коли це буде практикуватися, інакше вони можуть виявитися настільки привабливими для клієнтів, що впаде загальна рентабельність;

пропонувати покупцям більш прості товари або послуги, щоб виправдати і зберегти різницю в цінах в порівнянні зі звичайною продукцією;

орієнтувати продажу за зниженими цінами на інші купівельні групи або країни, щоб не підривати основний бізнес.

Прибуток до сплати відсотків і податків

 

Таким чином, стає очевидним, що ефективне управління рентабельністю продажів вимагає уваги до:

досягнутої нормі валового прибутку, тобто валового прибутку, вираженої у вигляді відсотка від обсягу продажів;

нормі накладних витрат, тобто накладних витрат підрозділів, вираженим у вигляді відсотка від обсягу продажів.

Відсоткове співвідношення прибутку до сплати відсотків і податків до обсягу продажів має тенденцію широко варіюватися в залежності від сфери діяльності. Для будівельних компаній воно може становити всього лише 2-4%. Для продовольчих супермаркетів і деяких напрямків оптової торгівлі ця норма може перебувати в діапазоні 3-5%. На протилежному полюсі деякі сервісні компанії можуть давати більше 15%. Більшість видів бізнесу заробляють менше 10% прибутку до сплати відсотків і податків по відношенню до обсягу продажів.

Припустимо, що протягом року валовий прибуток зменшується з 61,2 до 60,3%, тобто зниження всього лише на 0,9 процентних пункту. Перша реакція: валовий прибуток більше 60% – величина, якої позаздрили б багато компаній. Однак для менеджера, орієнтованого на прибуток, подібна реакція цілком неприпустима. Якщо накладні витрати в процентному відношенні до обсягу продажів залишаються на тому ж рівні, то вказане зниження означатиме падіння норми прибутку з 8,2 до 7,3%, тобто таке ж зниження на 0,9 процентних пункту. У розрахунку на 10 млн. Дол. Товарообігу прибуток до сплати відсотків і податків скоротиться на 90 000 долл., 820 000 до 730 000 дол.

Тепер розглянемо ситуацію, де:

фактичний обсяг продажів падає до 9,5 млн. дол. в порівнянні із запланованими в бюджеті 10 млн. дол .;

собівартість залишається на плановому рівні в 38,8%;

накладні витрати дозволено зберегти в запланованому обсязі 5,3 млн. дол.

Хоча сумарні накладні витрати були заплановані в бюджеті на рівні 53% товарообігу, ця цифра збільшиться до 55,8% від скоротився до 9,5 млн. Дол. Обсягу продажів, при збереженні накладних витрат в 5,3 млн. Дол. У результаті норма прибутку знизиться на таку ж величину – з 8,2 до 5,4%, тобто на ті ж самі 2,8 процентних пункту, на які збільшилася питома вага накладних витрат. Прибуток до сплати відсотків і податків впаде 820 000 до 540 000 долл.

Отже, висновок очевидний. Коли падає обсяг продажів, треба намагатися максимально скоротити накладні витрати і таким чином частково компенсувати втрату прибутку, уникаючи в той же час нанесення шкоди інфраструктурі бізнесу.

маржинальний прибуток

 

Маржинальний прибуток – дохід підприємства, який забезпечує беззбитковість його роботи. Розраховується шляхом вирахування, як різниця від виручки виробленої та проданої продукції, без урахування ПДВ, і змінних витрат на виробництво.

Величина змінних витрат варіюється в залежності від виробничих обсягів. До змінних витрат відносяться витрати на матеріали і сировину, паливні ресурси і електроенергію, заробітну плату робітників. Маржинальний прибуток необхідна для компенсації основних витрат. Чим більше маржинальний прибуток, тим швидше покриваються основні витрати, а значить – і більш висока кінцева прибуток.

Іншими словами, маржинальний прибуток – це сума покриття на компенсування постійних витрат і створення прибутку. При високій маржинальної прибутку постійні витрати відшкодовуються швидко, а підприємство отримує високий дохід.

Також зустрічаються й інші варіанти визначення терміна:

1. Це загальний приріст грошових коштів від реалізації товару. Інша назва – «внесок на покриття».

2. Це приріст грошових коштів від продажу кожної додаткової одиниці товару. Також називається додаткової виручкою або питомої маржинальної прибутком.

3. Це різниця між ціною реалізації і закупівельною ціною.

Отже, маржинальний прибуток можна збільшити: для цього необхідно або збільшити обсяги продажів, або збільшувати націнку, (різницю між закупівельною ціною і ціною реалізації, тобто, продавати за більш високою вартістю), або два варіанти одночасно.

маржинальний аналіз

Для формування маржинальної прибутку використовується маржинальний аналіз.

Маржинальний аналіз продукції, що випускається дозволяє встановити – які товари є найбільш прибутковими, а які виробляти невигідно.

Маржинальний аналіз дозволяє:

1) Більш точно обчислити вплив факторів на зміну суми прибутку і ефективніше управляти процесом формування та прогнозування її величини.

2) Визначити критичний рівень обсягу продажів (порога рентабельності), постійних витрат, ціни та інших супутніх чинників, при яких фінансовий результат буде дорівнює нулю.

3) Встановити зону беззбитковості підприємства.

4) Розрахувати необхідний обсяг продажів для отримання запланованого прибутку.

5) Створити управлінські рішення щодо змін виробничої потужності, асортименту продукції, цінової політики, варіантів обладнання, технології виробництва, придбання комплектуючих деталей і ін. З метою мінімізації витрат.

6) Оцінити ефективність роботи підприємства.

Як розраховується маржинальний прибуток?

Маржинальний прибуток розраховується на одиницю продукції, яка випускається і реалізується підприємством – це маржинальний дохід. Такий розрахунок необхідний, щоб отримати інформацію про те, наскільки зростає прибутковість за рахунок кожної нової одиниці товару.

Якщо обсяг проданої продукції покриває тільки витрати підприємства, а прибуток при цьому не утворюється, маржинальний прибуток стає рівною постійних витрат.

У той же час маржинальний прибуток неможлива без постійних витрат. Це той внесок, який потрібно внести, щоб була сформована чистий прибуток.

Посилання на основну публікацію