Представництво

Кожна особа самостійно укладає угоди і набуває права і обов’язки в результаті цих дій. Однак якщо воно з якихось причин не може діяти в цивільному обороті, то змушений звернутися до іншої особи, яка представлятиме його інтереси.
Представництвом називають такі відносини осіб, при якому наслідок угод, укладених однією особою від імені іншої, автоматично переходять на останнього (яку представляють). Юридичні особи завжди здійснюють свою діяльність через представника.
Не всі угоди можуть здійснюватися через представника (наприклад, шлюб). Відмітною ознакою представництва є юридична діяльність представника, тому не є представником кур’єр, посильний, який передає тільки волю Того, Хто послав його особи, але не укладає жодних угод в його інтересах. Чи не є представником особа, яка бере участь в переговорах щодо майбутніх угод. Представники завжди діють в інтересах, а й від імені акредитуючої, тому не є представниками комерційних посередників, конкурсні керуючі при банкрутстві. Представник діє в інтересах представленого і від його імені, але самостійно, тобто, має свою волю при здійсненні операцій, тому не є представником рукоприкладчик.
Відмінні ознаки представництва:
1. Юридична діяльність представника.
2. Здійснення діяльності від імені подається.
3. Наявність самостійної волі представника.
Відмінність представництва від договору на користь третьої особи полягає в тому, що в результаті укладення договору представником у яку представляють з’являються, не тільки права, але й обов’язки. У той час як за договором на користь третьої особи воно набуває лише права, а всі обов’язки несе особа, яка укладає договір.
Підстави виникнення представництва:
1. Норма закону.
2. Акт уповноваженого державного органу або органу місцевого самоврядування.
3. Довіреність.
4. Обстановка, в якій діє представник.
У тому випадку, якщо представник здійснює операцію в межах встановлених повноважень, то представляється зобов’язаний прийняти на себе всі наслідки даної угоди. Відмова від угоди з боку акредитуючої можливий тільки при доведеності перевищення повноважень представника.
Особливою різновидом представництва є комерційна – може бути тільки організація або індивідуальний підприємець. Відрізняється допущенням представництва однією особою кількох сторін правочину.
При відсутності повноважень діяти від імені іншої особи або перевищенні таких повноважень угода вважається укладеною від імені і в інтересах вчиняє її обличчя, якщо тільки надалі представляється не схвалить угоду.

Посилання на основну публікацію