Представницькі витрати

Представницькі витрати – витрати підприємства або організації на проведення офіційних прийомів іноземних представників, на відвідування ними культурно-видовищних заходів, на буфетное обслуговування, на оплату послуг перекладача.

Склад представницьких витрат

Для цілей оподаткування прибутку в якості представницьких витрат можна врахувати витрати, пов’язані з проведенням:

переговорів з представниками інших компаній і клієнтами – фізичними особами. Це можуть бути як вже працюють з вашою організацією контрагенти, так і потенційні;

засідань ради директорів (наглядової ради, правління) вашої організації.

До таких витрат належать, зокрема, витрати:

  • на організацію офіційного прийому (сніданку, обіду, іншого аналогічного заходу) або засідання, проведеного як на території вашої організації, так і за її межами, наприклад в ресторані. При цьому до витрат включається і вартість алкогольних напоїв;
  • з доставки учасників до місця проведення представницького заходу і назад;
  • на буфетное обслуговування під час заходу;
  • на послуги перекладачів під час заходу.

До представницьких витрат не відносяться витрати на організацію розваг, відпочинку, профілактики або лікування захворювань.

Документальне оформлення представницьких витрат

Для підтвердження представницьких витрат, крім звичайних первинних документів, що підтверджують витрати (накладні, акти і т.п.), обов’язково треба оформити звіт про проведений захід, затверджений керівником організації.

У такому звіті повинні бути зазначені:

  • час і місце проведення заходу;
  • програма заходу;
  • склад учасників (запрошених і приймаючої сторони);
  • величина витрат на організацію заходу.

Якщо в результаті проведення заходу укладені будь-які договори, це теж треба відобразити в звіті.

Цей звіт буде доказом того, що зроблені витрати безпосередньо пов’язані з проведенням представницького заходу.

Крім звіту краще мати ще два документи:

  • наказ керівника організації про проведення представницького заходу. У ньому треба вказати мету проведення заходу і працівників організації, які повинні в ньому брати участь;
  • кошторис витрат на проведення заходу, затверджену керівником організації.

 

Нормування представницьких витрат

Представницькі витрати враховуються в інших витратах в межах нормативу – 4% від витрат на оплату праці за звітний (податковий) період, в якому проведено представницький захід.

Таким чином, розмір нормативу протягом року збільшується разом зі збільшенням витрат на оплату праці.

Тому, наприклад витрати на проведення представницького заходу, не враховані у витратах по нормативу I кварталу, можна включити до витрат в наступних звітних періодах з податку на прибуток цього ж року або за його підсумками.

Бухгалтерський облік представницьких витрат

У бухгалтерському обліку, на відміну від податкового обліку, представницькі витрати не підлягають нормуванню і приймаються в повній сумі.

Витрати на представницькі заходи відображаються в складі загальногосподарських витрат або витрат на продажу, в залежності від специфіки діяльності організації, в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або матеріальних цінностей і відображаються наступними проводками:

Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати на продаж» Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – Прийняті до обліку послуги (роботи), що відносяться до представницьких витрат;

Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати на продаж» Кредит рахунку 10 «Матеріали» – Списані матеріальні цінності, що використовуються при проведенні представницького заходу (наприклад, продукти харчування для буфетного обслуговування).

Посилання на основну публікацію