1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Предмет договору

Предмет договору

Предмет договору – передбачені Цивільним кодексом України або прямо йому не суперечить ключові умови, на виконання яких направлено угоду сторін.

Вони можуть виражатися в:

 • юридично значущому дії, наприклад – виконання будівельних робіт;
 • зобов’язання утриматися від певних дій, наприклад – реалізації ексклюзивного товару на певній території.

Юридичне значення

Існують специфічні вимоги до опису предмету договорів різних відовПредмет договору виступає одночасно:

 • істотною умовою будь-якої угоди;
 • ключовою ознакою, з урахуванням якого законодавець класифікував і послідовно відобразив договірні конструкції у Цивільному кодексі України.

Ряд умов договору може встановлюватися за замовчуванням. Якщо сторони не регламентували їх угодою, діють положення цивільного законодавства. Неузгодженість предмета договору, навпаки, свідчить про беззмістовності угоди. Вона може бути визнана неукладеною в позовному провадженні.

Існують специфічні вимоги до опису предмету договорів різних видів. Згідно статті угода про оренду нерухомості повинно містити адресу, площа та інші відомості, що дозволяють ідентифікувати яке підлягає передачі орендарю майно.

Предмет договірних конструкцій різного типу

Для угод про передачу майна предметом виступають речі, рідше – майнові праваДля угод про передачу майна предметом виступають речі, рідше – майнові права. Однак предмет цієї групи договорів не охоплює умови передачі майна щодо:

 • платності (продаж) або безоплатність (пожертвування);
 • зворотності (оренда) або безповоротність (рента);
 • наявності зустрічного надання (довічне утримання) або його відсутності (дарування).

Предметом угод про надання послуг виступають зобов’язання про виконання ряду послідовних, системних і регулярних дій. Приклади: обслуговування розрахункового рахунку, надання медичних послуг. Предмет договорів цього типу в юридичній літературі часто іменується предметом правової діяльності.

Предметом таких договорів охоплюються умови, що стосуються:

 • процесу виконання робіт;
 • якості їх результату.

Предметом організаційних угод виступають взаємні зобов’язання сторін, спрямовані на упорядкування їх правовідносин, організацію спільної діяльності. Такий характер властивий договорами про співпрацю, генеральним і рамковими угодами, дистриб’юторськими та агентськими договорами, корпоративним угодам.

Предметом попередніх договорів є зобов’язання про укладення угоди на певних умовах в майбутньому. Попередній договір створює юридичні підстави для спонукання до укладення основного договору.

ПОДІЛИТИСЯ: