Правове забезпечення бізнесу

Істотну роль в роботі будь-якої компанії відіграють юридичні відділи та департаменти, які беруть участь в стратегічному плануванні бізнесу, його розвитку, підвищення ефективності, зменшення ризиків підприємницької діяльності.

При цьому правове забезпечення бізнесу може реалізовуватися у двох формах – створення власного департаменту або наймання сторонніх фахівців (аутсорсинг). Як правило, більшість підприємств, які відносять себе до середнього і великого бізнесу, вважають за краще мати власних фахівців. У свою чергу послуги сторонньої організації необхідні при вирішенні нестандартних питань, наприклад, із застосуванням іноземного права або для виходу з нестандартних ситуацій.

Часто ведуться дискусії про переваги кожного з цих типів правового забезпечення – внутрішнього або зовнішнього. Насправді ж кожна з структур вирішує певні цілі компанії і може використовувати різні підходи у своїй роботі. Крім цього, навіть в разі залучення сторонніх фахівців юристи компанії беруть участь у створенні запиту і надання ряду послуг. При цьому структура таких департаментів в цілому може приймати такий вигляд:

правове забезпечення бізнесу, структура юридичного відділу
До основних цілей створення власного юридичного відділу можна віднести:

– зниження ризиків бізнесу. Особливо це стосується захисту, забезпечення безпеки і підвищення активів організації;

– застосування правових засобів для ефективної роботи компанії, забезпечення її конкурентоспроможності, витяг максимального прибутку;

– створення бази, необхідної для збільшення загальної вартості бізнесу, а також інвестиційної привабливості;

– захист прав та інтересів підприємства при взаємодії з органами державної влади,

правоохоронними органами, працівниками та акціонерами компанії;

– розвиток і підтримку корпоративної культури.

До основних функцій юридичного відділу зокрема і правового забезпечення бізнесу в цілому можна віднести – управління ризиками, нормотворчість на локальному рівні і перевірка законності організаційно-розпорядчих паперів, претензійно-позовна робота, забезпечення прав компанії на об’єкти інтелектуальної власності та прав, як платника податків.

Крім цього, до функцій місцевого департаменту відноситься ефективну взаємодію з зовнішніми фахівцями (в разі їх залучення), а також захист правових інтересів компанії у всіх сферах – при взаємодії з муніципальними структурами, органами державної влади, правоохоронними або судовими органами і так далі.

Посилання на основну публікацію