Права державних службовців в департаменті фінансів

Державні службовці мають право:

 • – при прийомі на роботі спочатку ознайомитися з посадовими інструкціями та іншими документами, які визначають його обов’язки замещаемой посади на службі у держави;
 • – мати всі умови для виконання своїх обов’язків;
 • – як і інші службовці на вихідні дні, неробочий вихідні дні які припадають на свята, оплачуваний лікарняний лист, а також оплачувану відпустку один раз на рік;
 • – отримувати заробітну плату та інші виплати, які відповідають трудовому законодавству або іншим виплатам, зазначеним у пунктах службового контракту;
 • – в установленому законодавством порядку отримувати для виконання своїх посадових обов’язків інформацію та необхідні матеріали для внесення пропозицій або виконання дій як посадової службовця державного органу влади;
 • – отримувати доступ до відомостей, що належать до державної таємниці, якщо виконання своїх посадових обов’язків пов’язане з цими відомостями;
 • – доступу в інші органи місцевого самоврядування, знову ж якщо це пов’язано з виконанням своїх посадових обов’язків;
 • – на захист як цивільний службовець;
 • – має право на кар’єрне зростання, але тільки на конкурсній основі;
 • – на професійну перепідготовку, стажування або поліпшення кваліфікації в установленому порядку;
 • – вступити в ряди профспілки;
 • – розглядати суперечки у відповідність до Закону;
 • – проводити службові перевірки;
 • – на захист своїх прав і законних інтересів як цивільний службовець (оскарження до суду і так далі);
 • – на державний захист свого життя і здоров’я, а також належить майно;
 • – отримувати державні пенсійні відрахування, коли досягне пенсійного віку.

Повноваження департаменту фінансів в сфері бюджету:

 • – департамент зобов’язаний організовувати місцевий бюджет;
 • – департамент фінансів повинен керувати організацією місцевого бюджету у відповідність з правилами законодавства;
 • – також службовцями департаменту фінансів повинен затверджуватися перелік кодів дій органів місцевого самоврядування та інших бюджетних установ, які довірені департаменту для розподілу бюджетних доходів;
 • – головні адміністратори департаменту фінансів повинні приймати нормативно-правові акти про доходи місцевого бюджету і їх окремих видів, відповідно до встановленого управлінням про місцевий бюджет;
 • – до повноважень службовців входить облік вільних реєстрів головних розпорядників, поручителів місцевого бюджету, головних адміністраторів, доходів місцевого бюджету, і витрат фінансування місцевого бюджету;
 • – дотримуватися встановленого порядку відкриття і ведення всіх рахунків, які відкриваються в департаменті фінансів в установленому ним порядку;
 • – дотримуватися порядку операцій по особових рахунках головних розпорядників та одержувачів коштів з бюджету;
 • – Виконувати судові акти встановлені законодавством України;
 • – відповідно періоду поточного фінансового року стверджувати і доводити до відома головних розпорядників та одержувачів коштів з місцевого бюджету щодо граничного обсязі оплати;
 • – повноваження, покладені на департамент фінансів дозволяють, стверджувати ліміти бюджетних коштів зобов’язань для розпорядників та одержувачів з державних місцевих запасів.

Безумовно, держава придумала якісь підрозділи для того щоб розділити управління щоб дії державної влади поширювалася по всій території дивні, а не в окремих містах де наприклад засідає президент або прем’єр. Якщо службовці місцевих органів самоврядування будуть дотримуватися встановлених порядків, так як задумано владою то і з фінансами в бюджеті теж буде порядок.

Посилання на основну публікацію