Пояснювальна записка

Пояснювальна записка – це інформація до річної бухгалтерської звітності, яка доповнює дані, що містяться в основних формах бухгалтерської звітності. Починаючи зі звітності за 2012 року термін “пояснювальна записка” замінений в бухгалтерському законодавстві на формулювання “пояснення” до бухгалтерської звітності.

У пояснювальній записці (поясненнях) до бухгалтерської звітності детальніше розкриваються дані про майно і зобов’язання організації, розшифровуються загальні показники Балансу. Зміст і форму цього документа організація визначає самостійно на основі рекомендацій Мінфіну.

Пояснення до бухгалтерської звітності необхідні, щоб користувачі точніше зрозуміли зміст основних форм, отримали іншу необхідну інформацію про діяльність підприємства. Зокрема, в пояснювальній записці розкриваються первісна вартість і рух основних засобів і нематеріальних активів, фінансових вкладень, ключові положення облікової політики, наводяться відомості про прострочену заборгованість. Зазвичай в пояснювальну записку також включають загальну інформацію про видах і масштабах діяльності організації, ключових ринках збуту, важливі події.

Пояснювальна записка для малих підприємств

Пояснювальну записку (пояснення) до річної бухгалтерської звітності повинні складати всі підприємства, крім малих. Суб’єктам малого підприємництва дозволено складати бухгалтерську звітність за спрощеною формою. При цьому вони складають додатки до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати тільки при наявності важливої інформації, без знання якої неможлива оцінка фінансового положення і результатів діяльності організації.

Посилання на основну публікацію