Постіндустріалізація

Все людство здебільшого свого існування (до 18 століття) жило в традиційному суспільстві, де головними економічними ресурсами були природні ресурси: сільськогосподарські угіддя, лісові та водні ресурси і клімат. Всі економічні відносини будувалися навколо володіння, розпорядження та використання природних ресурсів.
В індустріальному суспільстві головним економічним ресурсом є капітал, як в реальному, так і в грошовій формі. І все економічні відносини стали будується навколо використання цього фактора виробництва.
У постіндустріальному суспільстві головними економічними ресурсами стали: знання, інформація, технології, і тому таке суспільство часто називають інформаційним.
Постіндустріалізація – процес переходу від індустріального до постіндустріального суспільства.
Риси постіндустріального суспільства:
1. Переважання послуг виробництва та споживання.
2. Високий рівень освіти.
3. Нове ставлення до праці.
4. Підвищена увага до навколишнього середовища.
5. Гуманізація (соціалізація) економіки.
6. Інформатизація суспільства.
7. Ренесанс малого бізнесу.

Постіндустріалізація веде до змін світової економіки:
1. Змінюється структура виробництва і споживання світового ВВП за рахунок зростання частки послуг: ВМП = сума ВВП.
2. Наголос на використання знань і трудових ресурсів, перехід на наукомісткі технології, зниження попиту на природні ресурси в розвинених країнах.
3. Велика кількість і доступність економічної інформації в поєднанні зі зниженням цін на транспорт, зв’язок – стало стимулом для міжнародного руху капіталу.

Посилання на основну публікацію