Посилення розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між країнами

Рівні розвитку відображаються в ВВП на людину, галузевій структурі розвитку і індексі людського розвитку. Економічний потенціал відбивається в ВВП в доларах, а економічне зростання в зміні ВВП на людину.

У сучасному світі зберігається, і буде зберігатися розрив в рівнях соціально-економічного розвитку між країнами і регіонами світу, але склад відстаючих і лідируючих за рівнем змінюється. Причому, у другій половині 20 століття, коли були досягнуті рекордні в історії людства темпи економічного розвитку, цей процес прискорився. В результаті, в слід за Японією в число розвинених країн увійшли Південна Корея, Сінгапур, Тайвань і Китай.

Одночасно знизився рівень соціально-економічного розвитку Росії і інших країн – членів СНД. Якщо в попередні століття в світі росла економічна міць країн Заходу, а, потім, Росії та Японії, то в останнє десятиліття 20 століття йшов процес зворотний. У ВНП зросла частка країн, що розвиваються і Китаю. Усередині групи розвинених країн склалася тріада: США, Японія, Європейський союз.
Країни, що розвиваються: за своєю економічною динаміці виділяються нові індустріальні країни, в той час як найменш розвинені відстають.

Посилання на основну публікацію