Порядок визначення валового доходу

Основним джерелом доходу роздрібно торгового підприємства є торгова націнка на реалізовані товари – валовий дохід. Так як в магазині облік товарів ведуть тільки в продажних цінах, то суму доходу можна визначити розрахунковим шляхом.
Якщо магазин має єдиний розмір торгової націнки на всі товари, то для визначення валового доходу необхідно суму проданих товарів помножити на відсоток націнки, розділити на 100% і додати націнку.

Але так як це зустрічається дуже рідко, то при розрахунку спочатку розраховують середній відсоток націнки.
Середній% націнки = (сальдо на початок за рахунком 42 + обороти по кредиту без сторно) / разом товарів (до залишку товарів на кінець додати суму проданих) * 100%
Валовий дохід = сума проданих товарів * середній% націнки / (100% + середній% націнки)
Отриману суму списують проводкою: Д 90-2 – До 42-2 і сторнируют.

Для того, щоб визначити націнку на залишок товарів (сальдо кінцеве 42-2), необхідно з сальдо на початок за рахунком 42 + обороти по кредиту без сторно відняти всі суми сторно, в тому числі і валовий дохід.

Облік торгових націнок і розрахунок проводиться в журналі-ордері 8ПК.

Посилання на основну публікацію