Попит на ринку цінних паперів

Поняття ринку цінних паперів

Національна економічна система є сукупністю підсистем, представлених ринками. Можна виділити чотири основні підсистеми – це ринки праці, виробництва продукції і послуг, і фінансів. Останній так само представлений декількома підсистемами, в тому числі – ринком цінних паперів.

Ринок цінних паперів – це взаємини суб’єктів в частині випуску і розпорядження цінними паперами.

Основним об’єктом взаємодії виступає цінний папір, який є документом, оформленим відповідно до вимог закону і виражає майнове право власника. За допомогою цих інструментів учасники ринку можуть передавати права один одному, згідно, укладеними угодами. Передача здійснюється тільки за наявності документа.

В даний час фондові інструменти практично не мають фізичної форми. Право володіння цінним папером закріплюється за учасником ринку в спеціальних ліцензованих організаціях. Угоди та інші операції з даними активом проводяться в безготівковій формі.

Фондовий ринок може розбиватися на підсистеми, які класифікуються в залежності від певних ознак. Такий поділ може проводитися за такими параметрами:

 • характеристиці руху цінних паперів;
 • увазі фондових інструментів;
 • принципом організації ринку;
 • територіальним розташуванням;
 • учасникам угод, їх приналежності до певної галузі;
 • тривалості операцій.

Однак, ринок прийнято ділити за принципом руху активів на первинний і вторинний. На первинному ринку розміщуються папери, випущені вперше. Так само можуть бути розміщені фондові інструменти емітентом за номінальною вартістю, вказаною в самому документі. Розміщення може бути публічним і закритим, коли акції продаються визначеному заздалегідь колу осіб.

На вторинному ринку виробляється перепродаж фондових інструментів. Тут торгівля ведеться за реальною ринковою ціною активу.

Економічна сутність попиту

Ринок являє собою систему, де суб’єкти взаємодіють один з одним. Ринковий механізм визначається взаємозв’язками його елементів і економічними законами. Він влаштований так, що структура ринку працює на задоволення суспільного попиту.

В економічній науці попит визначається як співвідношення величини пропонованого економічного блага і ціни покупки в певний момент часу.

Різниця потреб і попиту полягає в тому, що потреба висловлює лише бажання володіти певним благом, попит же показує матеріальну можливість це благо придбати.

Вплив на попит надає суспільство в процесі споживання, крім того, на нього може впливати держава, реалізуючи стратегічні і економічні завдання. Співвідношення факторів і попиту представлено наступною формулою:

$ Qd = Qd (P_1 … P_n, I, E, R, N, T, X) $,

де:

 • $ Qd $ – попит на економічне благо,
 • $ P_1 … P_n $ – ціни на дане благо,
 • $ I $ – дохід,
 • $ E $ – очікування величини майбутніх цін,
 • $ R $ – грошовий дохід,
 • $ N $ – прогнозоване число покупців,
 • $ T $ – споживчі переваги,
 • $ X $ – супутні фактори.

Кількість пропонованого блага залежить від ціни. Обмеження пропозиції збільшує ціни і знижує попит. Зменшення ціни веде до збільшення попит на благо.

Ціна впливає на величину попиту. Сам же попит може змінюватися незалежно від цін на економічне благо, тобто під впливом нецінових факторів.

Вплив нецінових факторів створює перший закон попиту, який полягає в тому, що якщо ціни ростуть, то попит на обсяг економічного блага буде знижуватися.

Попит на ринку цінних паперів

Вторинний ринок виступає місцем формування цін на фондові інструменти. Як було зазначено раніше, на первинному ринку цінні папери йдуть в обіг за номінальною вартістю, вказаною в самому цінному документі. Реальна ціна акції на даному сегменті ринку не враховується.

Ціноутворення фондових інструментів здійснюється в певний момент часу з урахуванням співвідношення пропозиції і попиту конкретного виду цінних паперів.

Зростання попиту на цінні папери, з економічного закону, буде сприяти збільшенню їх ціни. Так само при зниженні попиту, ціна впаде.

Якщо споживання певного виду фондового інструменту зростає, то часто трапляється ситуація, коли продавці переходять в розряд покупців. Тоді виникає дефіцит певного виду цінних паперів, що призводить до збільшення ціни одного інструменту в ході торгів на фондовій біржі. Настає ситуація, коли інвестори готові купувати акції за все вищими цінами. Бажання купити перевищує раціональність ціни. Баланс на ринку зсувається в бік попиту, такий ринок називають бичачим.

Попит зростає, якщо покупці агресивніше продавців. Однак, співвідношення тих і інших на ринку приблизно дорівнює, так як, купивши акцію, інвестор забирає її у емітента або попереднього власника. Відзначимо, що зацікавленість покупців на фондовому ринку в певному виді цінних паперів призводить до зростання ринку при збереженні рівності між кількістю продавців і покупців гравців.

Зростання цін не може зберігатися довго. Поступово гравці біржі перестають купувати фондовий інструмент, що веде до зниження загального попиту. Може наступити така ситуація, коли кількість продаваних контрактів, і контрактів, які хочуть купити стає приблизно однаковим. В такий момент встановлюється рівноважна ціна на інструмент, вона не змінюється.

Якщо продавці після встановлення рівноважної ціни вирішать проводити операції з продажу, то можуть не отримати додатково бажаний дохід. Справа в тому, що на всіх просто не вистачить покупців. Емітентам і власникам паперів доведеться знижувати ціну за контракт. Настає така ситуація, коли цінні папери треба продати за будь-яку ціну, то є пропозиція починає перевищувати попит. Фондовий ринок стає «ведмежим».

Для спекулянтів важливо відчувати змішання попиту і пропозиції на ринку в момент часу, для здійснення вигідних операцій.

Посилання на основну публікацію