1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Поняття “Види прибутку підприємства”

Поняття “Види прибутку підприємства”

Максимізація тренда прибутку і збереження стійкого зростання є найважливішою умовою процвітання конкретного підприємства і вітчизняної економіки в глобальному сенсі. На сьогоднішній день ця економічна категорія є носієм і відображенням основних реалій сучасного ринку. Вона одночасно стає характеристикою економічного ефекту, стимулом до подальшого розвитку, грає роль джерела наповнення бюджетів різного рівня, формує фінансові ресурси на підприємстві і в державі в цілому.

Прибуток підприємства дозволяє збільшити масштаби розвитку, зміцнювати позицій на ринках, оновлювати і вдосконалити саме підприємство і значно підвищує конкурентний імідж.
Економічна складова цього поняття в тому, щоб показати різницю між фінансовими надходженнями і грошовими виплатами, господарська ілюструє різницю майнового стану досліджуваного підприємства в кінці і на початку розрахункового або будь-якого окремо взятого календарного періоду.

Теоретично і практично розділяють два типи оцінки прибутковості компанії. Це розрахунок економічної і бухгалтерської прибутку, що розрізняються в підходах формулах розрахунків. Бухгалтерський облік передбачає сукупний дохід підприємства мінус явні балансові витрати.

Розрахунок економічного прибутку передбачає виключити ще й економічні, неявні витрати. Тобто від бухгалтерського прибутку віднімається сума неявних витрат.

Види прибутку можуть бути наступними:

• Валова, рівна сумам отриманого прибутку або збитків компанії від реалізаційних операцій всієї продукції підприємства, а також продані і надані послуги, роботи, майно, позареалізаційні операції. Тобто це показник, наскільки ефективно працює виробництво.

• Прибуток або збитки, сформована шляхом розрахунку виручки, що не включає ПДВ і акцизи, непрямі податки і збори з вирахуванням собівартості, тобто витрат на виробничий процес і реалізацію. Це показник того, наскільки рентабельна основна діяльність підприємства.

• Балансовий прибуток або обсяг економічної вигоди до обкладання податками. Кінцевий фінансовий результат роботи компанії, де бере участь бухгалтерський облік всіх проведених господарських операцій і оцінка основних статей, відображених в балансі. Відображає ефективність сукупної господарської діяльності компанії.

• Обсяг оподатковуваного прибутку. Показник, що розраховується в податковому обліку на підставі законодавчих норм. Визначає базу оподаткування.

• Показник чистого прибутку або збитків за звітний період. Основна частина коштів, які залишаються в компанії по завершенні сплати відрахувань до бюджету, тобто сюди входять оплата всіх податків, зборів, зобов’язань. Решта суми використовуються для потреб підприємства, вони сприяють розвитку виробництва, залучення нових технологій, поліпшення соціальних умов.

Перераховані види далеко не всі, це найбільш часто зустрічаються в повсякденній практиці, тому що вимагають більш детального розгляду. Теоретики і економічні експерти використовують набагато більше коефіцієнтів і методик розрахунків.

Аналіз прибутку, тобто аналіз фінансових результатів господарської діяльності суб’єкта підприємництва на сьогодні надзвичайно актуальним і затребуваним, тут використовуються всі різноманітність різних підходів і ступенів деталізації даних і висновків.

Основні пріоритети аналізу прибутку

Будучи основою бізнесу, метою і завданням підприємництва, прибуток можна по праву назвати найцікавішим об’єктом для вивчення і аналітики. Що як не вивчення рівня, умов, коливань відповідно до самими різними факторами впливу і умовами дозволяє планувати подальшу діяльність і розвиток компанії.

Аналіз прибутку дозволяє обгрунтувати планову величину прибутку, оцінити отримані результати в співвідношенні з розробками бізнес-плану. Дає можливість розрахувати вплив факторів на відхилення отриманої від планової, виявити явні і приховані резерви для позитивної динаміки і інтенсифікації зростання прибутку, шляхи її ефективного використання в ближній і далекій перспективі.

ПОДІЛИТИСЯ: