Поняття оборотного капіталу

Оборотний капітал – частина оборотних активів підприємства, профінансована довгостроковими джерелами. Іншими словами, це довгостроковий капітал, що інвестується в оборотні активи.
Оборотний капітал = оборотні активи – короткострокові зобов’язання.
Оборотний капітал = власний капітал + довгострокові зобов’язання – необоротні активи.
Власний оборотний капітал = власний капітал – довгострокові зобов’язання.
З одного боку, оборотні активи є короткостроковими, з іншого – ці активи потрібні бізнесу постійно. Тому хоча б частину цих активів повинна бути профінансована довгостроковим капіталом – в цьому випадку фінансовий стан підприємства добрий.
Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) = оборотні активи / короткострокові зобов’язання> 2
КТЛ = 1, отже, оборотний капітал = 0
Якщо оборотний капітал <0, то Ктл <1, це може бути наслідком:
1. Агресивній політики управління оборотними активами, тобто системи «точно в строк».
2. Агресивній політики фінансування – коли переважають короткострокові джерела фінансування.
3. Підприємство не справляється з управлінням ліквідністю і має поганий фінансовий стан.
Коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу = оборотний капітал / виручка, він повинен бути постійним. За кордоном за статистикою дорівнює від 0 до 20.

Посилання на основну публікацію