Поняття класифікації рахунків і основи їх застосування

Різноманіття рахунків і складність господарської діяльності вимагає правильного обліку і контролю. Різноманіття господарських операцій відбивається на великій кількості рахунків. Всі вони пов’язані з призначенням, змісту і порядку ведення записів. Багато з них можна об’єднати в однорідні групи. Угруповання рахунків за однорідними ознаками називається їх класифікацією. Виділяють кілька ознак класифікації рахунків:
1. Стосовно балансу: активні і пасивні, балансові та позабалансові.
2. За ступенем узагальнення даних: синтетичні і аналітичні.
3. За економічним змістом. В основу цього способу беруть економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку, що відображаються на даних рахунках. Це угрупування показує приналежність рахунків з економічної однорідності: по господарським засобам, за джерелами їх формування, по процесам і результатам. Отже, рахунки бухгалтерського обліку поділяються на:
– Рахунки для обліку господарських засобів: для обліку основних засобів, для обліку оборотних коштів, для обліку нематеріальних активів (01, 04, 07, 10, 50, 51, 52 та інші);
– Рахунки обліку коштів джерел: власних коштів, позикових коштів (66, 67, 82, 83, 85 та інші);
– Рахунки для обліку господарських процесів: постачання, виробництво, реалізація (15, 20, 23, 90-1 і інші).
4. За призначенням і структурі – показує будова рахунків, і які показники господарської діяльності відображаються на рахунках.

Посилання на основну публікацію