Поняття і завдання бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації в грошовому вираженні інформації про майно та джерела придбання майна шляхом суцільного безперервного і документального відображення всіх господарських операцій.
Завдання бухгалтерського обліку:
– Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації.
– Забезпечення інформацією, необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам організації.
– Запобігання негативних наслідків діяльності організації.

Посилання на основну публікацію