Поняття ціни і ціноутворення

Ціна – вартісна оцінка необхідних ресурсів для виробництва і реалізації продукції.
Ціноутворення – процес встановлення цін на товари і послуги.
Ціна – складна економічна категорія, яка впливає на рівень добробуту, ВВП і національний дохід. При встановленні ціни стикаються інтереси держави, підприємств і споживачів. Підприємство в процесі ціноутворення є основною діючою ланкою, а ціна – однієї з чотирьох маркетингових інструментів.
Підприємство (згідно ГКРФ) – самостійний господарюючий на ринку суб’єкт (організації, фонди, фізичні особи).
Дві основні форми ціноутворення:
1. Державне – ціну формує і контролює держава за допомогою адміністративних заходів.
2. Ринкова – ціна формується на основі попиту і пропозиції.
Умови ринкового ціноутворення:
1. Економічна самостійність підприємств.
2. Комерційна основа відносин і правовий захист.
3. Наявність конкуренції.
4. Зрівноважування ринку за коштами попиту і пропозиції.

Посилання на основну публікацію