Політика фінансування короткострокових зобов’язань

Правило ідеального фінансування: довгострокові активи рекомендується фінансувати довгостроковим капіталом, а короткострокові – короткостроковим.
Типи політики фінансування:
1. Консервативна – в цьому випадку довгострокові джерела покривають повністю фінансування довгострокових активів, а так само частина потреби в короткострокових активах. При консервативній політиці іноді виникають надлишки запасів на розрахунковому рахунку. При такій політиці загальна ефективність нижче. Позитивним є те, що знижується ризик неплатежів.
2. Агресивна – можливі кілька варіантів:
– Довгостроковим джерелом профінансовані необоротні активи та постійна частина оборотних активів, оборотний капітал позитивний;
– Довгостроковими джерелами профінансовані тільки необоротні активи, оборотний капітал дорівнює нулю;
– Супер агресивна політика: довгостроковими джерелами профінансована лише частина необоротних активів, оборотний капітал негативний.
Агресивна фінансування дешевше, так як короткострокові джерела дешевше, але при цьому великий ризик неплатежів і втрата ліквідності.
3. Помірна – довгостроковими джерелами профінансовані всі постійні активи.

Посилання на основну публікацію