Показники рентабельності і прибутковості банку

У такій справі, як аналіз прибутковості активів банку, головними показниками ефективності банківської діяльності традиційно є показники прибутковості, рентабельності (прибутковості).

Оцінка прибутковості активів банку здійснюється через показники:

процентної чистої маржі;
операційної маржі.

Відсоткова чиста маржа обчислюється за формулою:

ЧПМ = (Дп – Рп) / Ад

 • ЧПМ – процентна чиста маржа
 • Дп – доходи процентні за період;
 • Рп – витрати процентні за період;
 • Ад – активи, які дають дохід.

 

Маржа операційна представляє собою прибутковість головних банківських операцій. Вона обчислюється за формулою:

 • ОМ = Дчосн / Ад
 • Ад – активи, які дають дохід;
 • Дчосн – чисті доходи від головних банківських операцій.

 

Чисті доходи від головних банківських операцій обчислюються шляхом підсумовування:

 • процентних чистих доходів;
 • чистого доходу за операціями з валютою;
 • чистого доходу за операціями з цінними паперами;
 • чистого доходу по проведенню лізингових операцій;
 • чистого доходу за операціями з дорогоцінними металами.

Прибутковість інших операцій обчислюється за формулою:

 • ППО = Дчпо / Ад
 • Ад – активи, які дають дохід;
 • Дчпо – чисті доходи від інших операцій.

 

Чисті доходи від інших операцій – це вибуття (реалізація) майна, списання кредиторської, дебіторської заборгованості, здача власності в оренду, інші операції.

Прибутковість операцій комісійних розраховується за формулою:

Дк = ДЧК / Ад

 • Дк – прибутковість операцій комісійних;
 • Ад – активи, які дають дохід;
 • ДЧК – чисті комісійні доходи.

 

Посилання на основну публікацію