Показники науково-технічного прогресу

Показники науково-технічного прогресу:
1. Вартість основних виробничих фондів.
2. Технологічна структура основних виробничих фондів, тобто: співвідношення активної (обладнання) та пасивної (знання) частин.
3. Оновлення основних виробничих фондів.
4. Фондоозброєність = вартість основних виробничих фондів / чисельність працівників.
5. Рівень механізації, автоматизації та електронізації виробництва.
6. Якість продукції, що випускається в динаміці.
Найважливішим розділом прогнозування науково-технічного прогресу є оцінка ефективності науково-технічного прогресу:
1. Економічна – проявляється в підвищенні продуктивності праці, зниженні собівартості продукції, підвищення терміну служби нового обладнання, підвищення якості продукції.
2. Соціальна – підвищення якості трудового життя і економії внерабочего часу. Підвищення якості трудового життя оцінюють показниками: зміна рівня травматизму, смертності, захворюваності, плинності кадрів за рахунок нормалізації тимчасового режиму, зниження рівня запиленості, шуму і так далі.
Економію оцінюють:
– Зміна асортименту побутової техніки;
– Зміна рівня її якості;
– Зміна рівня медичного обслуговування;
– Розширення асортименту та підвищення якості спортивного спорядження і так далі.
3. Екологічна – може бути як позитивна, так і негативна. Позитивна досягається за рахунок заміни дорогого дефіцитного сировини менш дорогим і дефіцитним, а так само за рахунок заміни переробки сировини, що виділяє шкідливі речовини, переробкою сировини без шкідливого впливу на навколишнє середовище.
4. Інформаційна – проявляється у вигляді накопичення знань у формі публікацій звітів, дисертацій і так далі. Це сприяє розвитку інтелектуального потенціалу населення і країни в цілому.
Ефективність = ефект (результат) / витрати на його отримання.

Посилання на основну публікацію