Показники діяльності банку

Основними показниками діяльності банку, що свідчать про його успішній роботі, є ліквідність, ефективність і прибутковість. Від того наскільки якісно розвинені ці характеристики, залежить рейтинг фінансової закладу і його перспективи на фінансово-економічному ринку.

Ліквідність банківської установи

Під поняттям «ліквідність» прийнято розуміти здатність банківської установи вчасно виконувати свої боргові зобов’язання перед клієнтами. Будь-який комерційний банк, який прагне вийти на топові позиції фінансового ринку, повинен приділяти особливу увагу цим показником і намагатися безперервно покращувати його.

Ліквідність банку можуть визначати як зовнішні, так і внутрішні чинники, кожен з яких має величезне значення і має суттєвий вплив на фінансову політику банку:

1. Зовнішні фактори:

– загальна фінансово-економічна обстановка в державі;
– рівень розвитку ринку цінних паперів;
– ефективність системи рефінансування;
– ефективність наглядових функцій ЦБ.

2. Внутрішні чинники:

– якість банківських активів;
– кількість фінансових коштів, залучених до загального грошового обороту;
– репутація банку на внутрішньому і зовнішньому фінансовому ринку;
– активний і пасивний баланс.

Ліквідність банківської установи знаходиться в дуже тісному зв’язку з ліквідністю балансу. Банк повинен уважно стежити за тим, щоб на його кореспондентських рахунках і в касі завжди знаходилося достатню кількість грошових коштів, тобто контролювати процес управління ліквідністю. Головними елементами процесу управління ліквідністю є:

– якісний аналіз усіх видів ліквідності;
– складання програми прогнозу ліквідності;
– виявлення ліквідних потреб банківської установи;
– визначення пограничних станів ліквідності;
– оцінка впливів іноземної валюти;

Визначення рівня ліквідності банку є найважливішою умовою оцінити відповідність фінансової установи вчасно виконувати свої боргові зобов’язання. Ефективність обслуговування клієнтів залежить від багатьох чинників – якості управління банком, обсягу наявних активів, менеджмент і т.д. Саме від того, наскільки якісно буде вибудувана внутрішня діяльність фінансової організації і залежить швидкість і безпеку виплат клієнтам.

ПОДІЛИТИСЯ: