1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Показники аналізу фінансів підприємства

Показники аналізу фінансів підприємства

До показників фінансової стійкості відносять: коефіцієнт капіталізації, рівень маневреності, коефіцієнт структури довгострокових вкладень, показник довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт структури залученого капіталу, коефіцієнт маневреності функціонального капіталу та інші.

Коефіцієнт капіталізації – це співвідношення всього позикового капіталу до власного. За допомогою даного коефіцієнта можна визначити, які джерела фінансування коштів на підприємстві переважають. Чим більше цей коефіцієнт, тим більше фірма залежить від зовнішнього фінансування. Нормативним коефіцієнт вважається, коли не перевищує 0,7. Розрахунок коефіцієнта проводитися за наступною формулою:

Залучений капітал (довгостроковий і короткостроковий) / власний капітал

Коефіцієнт мобільності власного капіталу – це коефіцієнт який показує розмір мобільного частини власного капіталу. Нормативне значення повинно бути в розмірі 0,2 – 0,5. Показник мобільності розраховується за формулою:

Власні оборотні кошти – Необоротні активи / Власний капітал

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень – це співвідношення між довгостроковими зобов’язаннями і довгостроковими активами. Перебувати за формулою:

Довгострокові зобов’язання / довгострокові активи.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів перебувати в такий спосіб:

Довгострокові зобов’язання / Довгострокові зобов’язання + Власний капітал.

Він показує питому вагу довгострокових активів в структурі постійних пасивів підприємства.

До показників майнового стану відносять: Коефіцієнт зносу довгострокових активів, коефіцієнт придатності основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів та інші.

До показників ліквідності відносять: коефіцієнт покриття інвестицій, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів, коефіцієнт абсолютної ліквідності і інші.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Демпінг цін: визначення