Показник рівня і якості життя

Рівень якості життя в країні визначається такими показниками як:
1. Тривалість життя.
2. Захворюваність.
3. Стан особистої безпеки.
4. Стан природного середовища.
5. Рівень безробіття.
6. Рівень споживання товарів і послуг.
Спробою об’єднати деякі найбільш важливі показники є індекс людського розвитку. Цей індекс розраховується як середньоарифметичне трьох показників:
1. Індекс майбутньої тривалості життя – будується на передумові, що в сучасних умовах мінімальна тривалість життя навіть в найбільш неблагополучних країнах – більше 25 років, а в найбільш благополучних максимальна тривалість не перевищує 85 років. У Росії в 1995 році Іппж = 0,667.
Іппж = (А – В) / (С – В), де: А – майбутня тривалість життя в країні, В – мінімальна тривалість життя в світі, С – максимальна тривалість життя в світі.
2. Індекс охоплення населення освітою. У Росії в 1995 році Іоно = 0,873.
Іоно = (2а + в) / 3, де: а – частка грамотних старше 15 років, у – частка охоплення населення в шкільному та студентському віці.
3. Індекс рівня життя – спрощено може бути представлений, як відношення національного ВВП на душу населення, скоригованого за паритетом купівельної спроможності до середньосвітового значення цього показника. У Росії в 1995 році Іуж = 0,76.
Середньосвітовий індекс людського розвитку становить приблизно таку ж величину. У найбільш розвинених країнах показник наближається до одиниці, а в найменш розвинених – до 0,2.

Посилання на основну публікацію