Податковий період

Податковий період – календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база, обчислюється сума податку, що підлягає сплаті, та подається декларація з податку.

Податковий період є одним з обов’язкових елементів податку.

Податковий період і порядок його обчислення встановлюються Податковим кодексом України. При цьому кожному податку присвячена окрема глава податкового кодексу України, в якій також вказується податковий період з податку.

Податковий період може становити календарний місяць, квартал, календарний рік або інший період часу.

По кожному податку встановлений свій податковий період.

Наприклад, по ПДВ це квартал, а з податку на прибуток, податку на майно – календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня.

Податковий період при спрощеній системі оподаткування також становить календарний рік.

Також податковий період може складатися з одного або декількох звітних періодів, після закінчення яких сплачуються авансові платежі.

Якщо організація була створена після початку календарного року, першим податковим періодом для неї є період часу з дня її створення до кінця цього року.

При цьому днем створення організації визнається день її державної реєстрації.

При створенні організації в день, який потрапляє в період часу з 1 грудня по 31 грудня, першим податковим періодом для неї є період часу з дня створення до кінця календарного року, наступного за роком створення.

Наприклад, для організації, створеної 01.12.2015 р, першим податковим періодом буде період з 01.12.2015 р по 31.12.2016 р включно.

Якщо організація була ліквідована (реорганізована) до кінця календарного року, останнім податковим періодом для неї є період часу від початку цього року до дня завершення ліквідації (реорганізації).

Якщо організація, створена після початку календарного року, ліквідована (реорганізована) до кінця цього року, податковим періодом для неї є період часу з дня створення до дня ліквідації (реорганізації).

Якщо організація була створена в день, який потрапляє в період часу з 1 грудня по 31 грудня поточного календарного року, і ліквідована (реорганізована) до кінця календарного року, наступного за роком створення, податковим періодом для неї є період часу з дня створення до дня ліквідації ( реорганізації) даної організації.

Це правило не поширюється на податки, за якими податковий період – місяць або квартал.

Посилання на основну публікацію