Податкова база

Податкова база (оподатковуваний база) – вартісна, фізична або інша характеристика об’єкта оподаткування.

Податкова база є одним з обов’язкових елементів податку.

Головна функція податкової бази – висловити об’єкт оподаткування кількісно, тобто його виміряти.

Загальні питання обчислення податкової бази

1. Податкова база і порядок її визначення встановлюються Податковим кодексом України.

2. Платники податків-організації обчислюють податкову базу за підсумками кожного податкового періоду на основі даних регістрів бухгалтерського обліку і (або) на основі інших документально підтверджених даних про об’єкти, що підлягають оподаткуванню або пов’язаних з оподаткуванням.

При виявленні помилок (викривлень) в обчисленні податкової бази, що відносяться до минулих податковим (звітним) періодам, в поточному податковому (звітному) періоді перерахунок податкової бази та суми податку здійснюється за період, в якому було вчинено зазначених помилки (спотворення).

У разі неможливості визначення періоду здійснення помилок (викривлень) перерахунок податкової бази та суми податку проводиться за податковий (звітний) період, в якому виявлено помилки (спотворення).

3. Індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, обчислюють податкову базу за підсумками кожного податкового періоду на основі даних обліку доходів і витрат і господарських операцій в порядку, визначеному Міністерством фінансів Російської Федерації.

4. Вищевикладені правила поширюються також на податкових агентів.

5. Інші платники податків – фізичні особи обчислюють податкову базу на основі одержуваних у встановлених випадках від організацій і (або) фізичних осіб відомостей про суми виплачених їм доходів, про об’єкти оподаткування, а також даних власного обліку отриманих доходів, об’єктів оподаткування, що здійснюється за довільним формам .

Податкова база – це величина, виходячи з якої, розраховується сума податку шляхом множення податкової бази на ставку податку.

За різними податками це можуть бути доходи, прибуток, вартість майна або інших об’єктів оподаткування.

Методи обліку податкової бази

У ПК передбачається два методу обліку податкової бази – касовий і накопичувальний. При касовому методі для обчислення податкової бази враховуються тільки ті доходи (витрати), які реально отримані (вироблені) платником податків. Наприклад, грошові кошти фактично надійшли в касу або зараховані на рахунок в банку, майно передано у власність і т.п.

При накопичувальному методі головним для обчислення податкової бази є момент виникнення майнових прав та зобов’язань.

Доходами тут зізнаються всі суми, право на отримання яких виникло у платника податків у податковому періоді, незалежно від їх фактичного надходження. Аналогічним чином при накопичувальному методі визначаються і витрати платника податків.

Податкова база для різних податків

Податкова база для різних податків обчислюється по – різному, для кожного податку, який розраховується з урахуванням податкової бази, вона своя.

Так, для податку на майно, податкова база – це залишкова вартість основних засобів або кадастрова вартість нерухомості.

А податкова база по транспортному податку – це потужність двигуна автомобіля в кінських силах.

Для визначення податкової бази по податку на прибуток, в розрахунку податкової бази наводяться наступні дані:

сума доходів від реалізації, отриманих за звітний період, сюди відносять, наприклад, доходи від продажу товарів і послуг, вироблених або наданих підприємством, а також від продажу цінних бумах, майна, основних засобів та ін .;

сума витрат, на яку буде зменшено суму доходів, до них відносяться витрати безпосередньо на виробництво і ті, що пов’язані з реалізацією джерел доходу;

прибуток або збиток від реалізації – сума доходів і витрат;

сума позареалізаційних доходів;

сума позареалізаційних витрат;

прибуток або збиток від позареалізаційних дохідних і видаткових операцій;

підсумкова сума, яка і є податковою базою.

Податкова база з податку на доходи фізичних осіб – це загальна сума доходів громадянина, з яких він зобов’язаний заплатити податок. Вона складається з усіх доходів, які отримує фізична особа протягом року.

Посилання на основну публікацію