Податки в складі державного бюджету

Податок – частина національного доходу, мобілізуються в усі ланки бюджетної системи. Це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що надходять державі у заздалегідь встановлених розмірах та у визначені терміни.
Основні елементи податку:
1. Предмет (суб’єкт) – фізичні та юридичні особи.
2. Об’єкт – предмет, наявність якого дає підставу для оподаткування його власника податком.
3. Джерело – дохід, за рахунок якого сплачуються податки (заробітна плата, прибуток,% і так далі).
4. Одиниця оподаткування – одиниця виміру об’єкта.
5. Податкова ставка – розмір податку на одиницю оподаткування (прогресивна, регресивна, пропорційна).
6. Податкові пільги – повне або часткове звільнення платника податків від сплати податку у відповідність до чинного законодавства.
7. Оподатковуваний база – база, по відношенню до якої застосовується податкова ставка (наприклад, дохід).
8. Податковий оклад – сума податку, що сплачується до бюджету.

Посилання на основну публікацію