Плаваючі курси валют

У формуванні плаваючих курсів основну роль виконує ринок. Такі курси є результатом взаємодії, точніше встановлення рівності між попитом на валюту та її пропозицією.

Плаваючі курси знаходяться в постійному русі. Вони можуть змінюватися не тільки протягом місяця або тижня, але навіть протягом дня.
Плаваючий обмінний курс – обмінний курс, який встановлюється за рахунок взаємодії валюти і є непостійним.
На валютних ринках плаваючі курси стали переважати з початку 70-х років XX ст. В даний час їх мають багато розвинених країн. Зокрема, вони притаманні валюті США.

Освіта плаваючого курсу є утворенням ринкової ціни на такий товар, як валюта.
Між величиною курсу і попитом на валюту існує обернено пропорційна залежність. Із зростанням обмінного курсу стає менше попит на валюту. Зі зниженням обмінного курсу попит, навпаки, підвищується. Це правило діє щодо як національної, так і іноземної валюти.

Пропозиція валюти і величина курсу знаходяться в прямо пропорційній залежності. З підвищенням валютного курсу пропозицію валюти зростає, а зі зниженням – зменшується. Це правило поширюється як на національну, так і іноземну валюту.

Тенденції ні до збільшення, ні до зменшення. Зазвичай ця ціна валюти називається ринковою.
Ринкова ціна валюти є її курсом. Оскільки попит і пропозиція постійно змінюються, то змінюється і курс валюти, встановлений ринковим шляхом. Тому він названий плаваючим.

Якщо пропозиція перевищує попит, то відбувається зниження (падіння) валютного курсу і знецінення валюти. Це означає зменшення кількості грошових одиниць, яку можна одержати при обміні даної валюти на іншу.

Знецінення валюти – процес зниження (падіння) пбменно го курсу валюти.

Якщо попит перевищує пропозицію, то відбувається зворотний процес: обмінний курс підвищується, і валюта дорожчає. У цьому випадку кількість грошових одиниць, одержуваних при обміні, зростає.

Перевага плаваючих курсів – відображення реальної ціни валюти. Недолік – в нестабільності і постійних коливаннях, які ускладнюють розрахунки, перешкоджають кредитними операціями, планування економічної діяльності.

Тому плаваючі курси в тій чи іншій мірі знаходяться під контролем держави, періодично регулюються ім. Абсолютно плаваючих курсів немає ніде, так само як і немає абсолютно фіксованих.

Посилання на основну публікацію