Платник податків

Платники податків – організації та фізичні особи, на яких відповідно до Податковим кодексом України покладено обов’язок сплачувати податки.

права платників податків

Платники податків мають право:

отримувати за місцем свого обліку від податкових органів безкоштовну інформацію (в тому числі в письмовій формі) про діючі податки і збори, законодавстві про податки і збори та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах, порядок обчислення і сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження податкових органів та їх посадових осіб, а також отримувати форми податкових декларацій (розрахунків) та роз’яснення про порядок їх заповнення;

отримувати від Міністерства фінансів України письмові роз’яснення з питань застосування законодавства України  про податки і збори, від фінансових органів України  і муніципальних утворень – з питань застосування відповідно законодавства суб’єктів України про податки і збори і нормативних правових актів муніципальних утворень про місцеві податки і збори;

використовувати податкові пільги при наявності підстав і в порядку, встановленому законодавством про податки і збори;

одержувати відстрочення, розстрочку або інвестиційний податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

на своєчасний залік або повернення сум надміру сплачених або надмірно стягнутих податків, пені, штрафів;

на здійснення спільної з податковими органами звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів, а також на отримання акта спільної звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів;

представляти свої інтереси у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, особисто або через свого представника;

представляти податковим органам і їх посадовим особам пояснення щодо обчислення та сплати податків, а також за актами проведених податкових перевірок;

бути присутнім при проведенні виїзної податкової перевірки;

отримувати копії акту податкової перевірки і рішень податкових органів, а також податкові повідомлення та вимоги про сплату податків;

вимагати від посадових осіб податкових органів та інших уповноважених органів дотримання законодавства про податки і збори при здійсненні ними дій щодо платників податків;

не виконувати неправомірні акти і вимоги податкових органів, інших уповноважених органів та їх посадових осіб, які не відповідають цьому Кодексу або іншим федеральним законам;

оскаржувати в установленому порядку акти податкових органів, інших уповноважених органів і дії (бездіяльність) їх посадових осіб;

на дотримання і збереження податкової таємниці;

на відшкодування в повному обсязі збитків, заподіяних незаконними актами податкових органів або незаконними діями (бездіяльністю) їх посадових осіб;

на участь в процесі розгляду матеріалів податкової перевірки чи інших актів податкових органів у випадках, передбачених цим Кодексом.

Обов’язки платників податків

Платники податків зобов’язані:

сплачувати законно встановлені податки;

встати на облік в податкових органах, якщо такий обов’язок передбачений цим Кодексом;

вести в установленому порядку облік своїх доходів (витрат) та об’єктів оподаткування, якщо такий обов’язок передбачений законодавством про податки і збори;

представляти в установленому порядку до податкового органу за місцем обліку податкові декларації (розрахунки), якщо такий обов’язок передбачений законодавством про податки і збори;

подавати до податкового органу за місцем знаходження організації річну бухгалтерську (фінансову) звітність не пізніше трьох місяців після закінчення звітного року;

подавати до податкових органів і їх посадових осіб у випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом, документи, необхідні для обчислення і сплати податків;

виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори, а також не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обов’язків;

протягом чотирьох років забезпечувати схоронність даних бухгалтерського та податкового обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, в тому числі документів, що підтверджують отримання доходів, здійснення видатків (для організацій та індивідуальних підприємців), а також сплату (утримання) податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом;

нести інші обов’язки, передбачені законодавством про податки і збори.

Також платники податків – організації та індивідуальні підприємці зобов’язані письмово повідомляти в податковий орган відповідно за місцем знаходження організації, місцем проживання індивідуального підприємця:

про всі випадки участі в українських та іноземних організаціях – в строк не пізніше одного місяця з дня початку такої участі;

про усі відособлені підрозділи, створених на території України, – в строк не пізніше одного місяця з дня їх створення, реорганізації або ліквідації;

про реорганізацію – в строк не пізніше трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Посилання на основну публікацію