Платіжне доручення: визначення

Що таке платіжне доручення

Платіжні доручення – це розрахунковий документ, оформлений за встановленим зразком, за допомогою якого власник рахунку робить розпорядження своєму обслуговуючому банку здійснити від його імені грошовий переказ на користь одержувача.

Безготівкові розрахунки за допомогою платіжних доручень припускають, що обидві сторони – і платник і одержувач здійснюють перекази грошових сум за допомогою банківської установи – в касі або через систему інтернет-банк. Також передбачається, що у обох сторін в банківській установі відкритий поточний або розрахунковий рахунок. По відношенню до платника ця вимога необов’язкова. Досить, якщо реквізити є у одержувача.

В даному випадку платник – фізична або юридична особа, або підприємець, який розраховується за своїми зобов’язаннями або здійснює грошовий переказ. Якщо платник не є власником банківського рахунку з позитивним балансом, за кожне платіжне доручення він розраховується готівкою або платіжною карткою.

Одержувач – фізична або юридична особа, державний орган або підприємець, на користь якого перекладається певна сума грошей за надані послуги, продані товари або в якості податкових платежів або інших обов’язкових відрахувань. Одержувач коштів повинен бути власником банківського рахунку з окремими реквізитами.

Вимоги до платіжних доручень

Платіжне доручення відправник формує самостійно. Зразок і форма документа стверджується законодавчими актами і бухгалтерськими нормативами, так як це бланки суворої звітності. Банк приймає до виконання тільки ті платіжки, які оформлені згідно із затвердженими правилами на типових бланках. Якщо документ не відповідає банківським і законодавчим вимогам, його треба оформити заново, так як при заповненні платіжного доручення на папері виправлення або підчищення не допускаються.

Деякі помилки в платіжних дорученнях не рахуються критичними – якщо гроші перевелися на необхідний рахунок, то платник може виправити упущення, відправивши одержувачу лист з коригуваннями. Наприклад: переказ грошей в бюджет іншого рівня, некоректне призначення платежу, неправильний статус платника податків та ін.

Проведення платежу за допомогою доручення

За допомогою платіжного доручення можна перераховувати кошти:

  • а) Постачальникам і підрядчикам за придбані товари, виконані роботи, надані послуги шляхом оплати за фактом або авансом.
  • б) У бюджетні фонди і державні установи всіх рівнів для оплати штрафів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
  • в) Для погашення кредитів або розміщення депозитів в кредитних установах.
  • г) Для участі в аукціонах, спонсорських проектах, для здійснення інших одноразових або періодичних платежів.

Схема розрахунків платіжними дорученнями

  • 1. Платник надає в банк платіжне доручення в чотирьох (або п’яти) примірниках. На першому примірнику наявність підписів і відбитка печатки (при наявності) – обов’язково.
  • 2. На підставі першого примірника платіжного доручення обслуговуючий банк списує кошти з рахунку покупця і залишає перший екземпляр собі.
  • 3. Другий і третій примірник доручення відправляється в банк одержувача, на підставі цих примірників відбувається зарахування коштів. Один передбачений для банку одержувача, інші – для одержувачів.
  • 4. Четвертий примірник зі штампом банку платник отримує в якості розписки і підтвердження операції;
  • 5. Банки надають своїм клієнтам виписки з розрахункових рахунків.
Посилання на основну публікацію