Планування потреби в оборотному капіталі

Фактична величина оборотного капіталу відображена в балансі. Завданням фінансової служби є розрахунок прогнозних значень оборотного капіталу.
Етапи розрахунку показників:
1. Визначення потенційного обсягу продажів.
2. Розрахунок виробничого плану для забезпечення прогнозних продажів.
3. Оцінити тривалість поточного транспортного, складського і страхового запасу матеріалів в рублях і днями. Загальних запас матеріалів на складі повинен містити всі три види запасів.
4. Оцінити тривалість періоду виробництва і обороту готової продукції. Можна орієнтуватися на дані минулих періодів.
5. Оцінка величини дебіторської заборгованості.
6. Розрахунок валової потреби в оборотному капіталі
Валова потреба – величина оборотного капіталу, що дорівнює вартості всіх оборотних активів. Потреба на весь операційний цикл.
7. Розрахунок періоду обороту кредиторської заборгованості та її величини.
8. Рахунок чистої потреби в оборотному капіталі. Потреба на фінансовий цикл.
Дані розрахунки є частиною короткострокових прогнозних розрахунків і вбудовані в процес бюджетування. В основі розрахунків лежить формула оборотності:
Норма запасів (руб.) = Норма запасів (дн.) * Одноденний витрата матеріалів.

Посилання на основну публікацію