1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Підтримка доходів: форми і особливості

Підтримка доходів: форми і особливості

Підтримка доходів може здійснюватися у формах:

державна поддержка- соціальної допомоги. Держава надає гарантії і соціальні пільги певним верствам громадян в межах страхування (обов’язкового, державного, добровільного, корпоративного). Трансферти здійснюються щодо соціально вразливих осіб, а також населенню, що опинилося у важкій ситуації. Держава бере на себе відповідальність підтримувати доходи, піднявши їх до мінімально встановлених стандартів;

– перерозподілу пільг по податкових платежах. Держава збирає податки з працюючого населення і розподіляє частину з них між соціально незабезпеченими громадянами. Мета – зниження нерівності прибутку в суспільстві. За допомогою перерозподілу пільг вдається виключити зниження мінімального гарантованого доходу нижче встановленої межі;

– соціальних гарантій. Дана форма трансфертів призначена для всіх осіб, незалежно від їх потребу і трудового вкладу. Розподіл коштів здійснюється з урахуванням ресурсів суспільства, що визначають межі соціальних гарантій;

– соціальних пільг. Особливість трансфертів – надання соціальних гарантій конкретним особам (категоріям);

– соціального страхування. Призначення – непряма підтримка доходів. Основна суть – захист громадян від втрати працездатності і травм на виробництві, допомога при хворобі, народження дітей, старості, нещасних випадках і так далі. Для такої категорії підтримки доходів характерно не тільки розподіл коштів, а й їх грамотне накопичення за допомогою організації спеціальних фондів та інших утворень.

Крім цього, підтримка доходів здійснюється за допомогою виплати:

– пенсій – регулярних платежів, які передбачені законом РФ. Такі виплати здійснюються при наявності професійних ризиків, настання певного віку, втрати годувальника або працездатності (повної, часткової);

підтримка доходів- посібників – одна з форм трансфертних платежів, що має регулярний або разовий характер. Такий вид підтримки доходів актуальний для людей, які втратили працездатність (повністю або частково), мають важке матеріальне становище, пережили смерть близьких людей і так далі. У РФ передбачені наступні види допомог – по безробіттю, для дітей, для малозабезпечених сімей, в разі втрати непрацездатності і так далі;

– стипендій – форма підтримки доходів, характерна для учнів навчальних закладів (вищих, середніх, професійних).

До групи непрямої підтримки доходів відноситься:

– фінансування витрат у сфері охорони здоров’я, культури і освіти;

– виплата субсидій компаніям і підприємствам, що надають соціальну підтримку населенню.

ПОДІЛИТИСЯ: