Першокласне грошове зобов’язання

Будь-яка комерційна діяльність має на увазі виникнення між суб’єктами бізнесу різного роду грошових зобов’язань. Поняття грошового зобов’язання характеризується наявністю правових відносин, при яких у однієї особи (кредитора) виникає право вимоги від іншої особи (боржника) сплати певної суми грошей. Належна до сплати сума становить предмет грошового зобов’язання. Найчастіше в побуті вона іменується боргом. Цим терміном можна позначити як чисте зобов’язання у вигляді грошей, а й цінні папери, наприклад, вексель, оскільки він підтверджує наявність боргу.

Походження грошових зобов’язань

Основою для появи грошових зобов’язань можуть стати договори, цінні папери, односторонні угоди і правопорушення.

Грошові зобов’язання можна розділити на наступні види:

1. Зобов’язання, при яких гроші виступають предметом договору, наприклад:

 • сплата ренти;
 • виплата дивідендів;
 • повернення позики;
 • надання кредиту;
 • отримання грошей з рахунку в банку;
 • виплата грошей з депозиту;
 • виплата за простим векселем, чеком, банківської гарантії;
 • сплата страхових внесків.

2. Зобов’язання, при яких гроші є засобом платежу за договором, наприклад:

 • оплата за товари за договорами купівлі-продажу;
 • оплата за роботи або послуги за договорами підряду;
 • виплата відсотків;
 • оплата за договором оренди;

Поняття і види першокласного грошового зобов’язання

Існують певні види грошових зобов’язань, які можуть бути визнані першокласними. Виконання таких зобов’язань гарантується або високим рейтингом надійності видав його емітента, або першокласним банком.

До першокласному типу грошових зобов’язань відносяться:

 • будь-які цінні папери, випущені емітентами, яким присвоєно вищий клас надійності на підставі рейтингу агентства Moodys Investors Service;
 • цінні папери, наприклад, перекладної вексель або чек, будь-яких емітентів, акцептовані або індосирувані банком або фінансовою компанією, яким присвоєно першокласний рейтинг.

Цінні папери, підтверджені першокласним банком

До першокласним зобов’язаннями можна віднести, наприклад, перекладної вексель, сплату за яким гарантує першокласного рівня банк.

Першокласний вексель випускається емітентом підвищеного рівня надійності. Виконання ним грошових зобов’язань гарантується банківською установою.

Першокласний вексель являє собою найбільш бажаний високонадійний інструмент для здійснення розрахунків, оскільки вексельні операції чітко регламентовані законодавством і правовими нормами більшості країн.

При цьому слід враховувати, що предметом зобов’язання за векселем першокласного рівня можуть виступати тільки гроші. Документ, званий векселем, але він має зобов’язання надання матеріальних цінностей, векселем не є.

Посилання на основну публікацію