✅Переваги і недоліки ринкової економіки

Переваги ринкової економіки:

 1. Ринкова економіка з високим ступенем ефективності вирішує проблему виробництва необхідних товарів і послуг (попит визначає пропозицію, а пропозиція передбачає попит). Ринкова економіка не знає таких явищ, як: дефіцит, товарний голод, черги;

 2. В умовах ринкової економіки ефективно використовуються наявні ресурси, товаровиробники зацікавлені в мінімізації витрат. Ресурси спрямовуються в ті галузі, де віддача від них найбільш висока;

 3. Ринкова економіка оптимально використовує результат НТП. Конкуренція змушує виробників вкладати гроші в нові розробки. Висока адаптивність до мінливих умов ринку;

 4. Ринковий механізм визначає чітку залежність між реальним внеском у створенні необхідного продукту і розміром одержуваного доходу. Хто працює ефективно і володіє цінними ресурсами, той має більш високі прибутки;

 5. Ринкова економіка передбачає економічну свободу: свобода підприємництва, свобода переміщення ресурсів, свобода вибору продавців і покупців, свобода ціноутворення та інші свободи.

Таким чином, ринкова економіка є певною мірою саморегулюючим механізмом. Вона з’явилася кілька тисячоліть тому і довела свою ефективність.

Недоліки ринкової економіки:

 1. Ринкова економіка є динамічною, але недостатньо стабільною системою (циклічний характер розвитку), неповна зайнятість, інфляція;
 2. Усередині самої ринкової економіки відбуваються процеси, здатні послабити сили конкуренції – це тенденція до монополії ринку, до таємної змови між фірмами;
 3. Ринкова економіка не компенсує зовнішні витрати (позитивні і негативні екстерналії);
 4. В умовах ринкової економіки невигідно виробляти суспільні блага (національна оборона, охорона громадського порядку, вуличне освітлення, пожежна безпека і так далі);
 5. Ринкова економіка породжує значну диференціацію доходів – соціальне розшарування населення. Ринок являє собою соціально нейтральний механізм;
 6. Ринкова економіка не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів і не регулює використання суспільних багатств (нафта, газ);
 7. Брак інформації.

Недоліки ринкової економіки говорять про необхідність державного регулювання.

Посилання на основну публікацію