Пасивний рахунок

Пасивні рахунки – рахунки бухгалтерського обліку, призначені для обліку стану, руху і зміни джерел коштів підприємства.

На пасивних рахунках відображаються операції, що змінюють суму коштів підприємства (активів підприємства), а також операції, що змінюють склад боргів (переміщення коштів між двома пасивними рахунками, наприклад утримання податків з зарплати).

Вони призначені для обліку зобов’язань компанії перед партнерами, співробітниками або державою.

Види пасивних рахунків

У числі основних пасивних рахунків виділяються:

 • амортизація основних засобів (рахунок 02);
 • амортизація нематеріальних активів (рахунок 05);
 • торгова націнка (рахунок 42);
 • розрахунки за короткостроковими (рахунок 66) і довгостроковими кредитами і позиками (рахунок 67) – застосовуються для обліку стану короткострокових (до року) і довгострокових (понад рік) запозичень;
 • розрахунки з персоналом по оплаті праці (рахунок 70) – використовується для обліку відомостей по виплаті зарплат;
 • статутний (рахунок 80), резервний (рахунок 82) і додатковий капітал (рахунок 83) – служать для обліку відомостей про рух всіх видів капіталу компанії;
 • доходи майбутніх періодів (рахунок 98).

Структура пасивних рахунків

Пасивні рахунки бухгалтерського обліку мають залишок (сальдо) на початок періоду або його кінець тільки по кредиту.

Можна дати наступну характеристику пасивному рахунку:

 • на пасивних рахунках ведеться облік джерел утворення господарських засобів підприємства, тобто капіталу і зобов’язань (заборгованості) підприємства;
 • сальдо початкове завжди кредитове і показує величину капіталу або наявність зобов’язань підприємства на початок звітного періоду;
 • обороти за дебетом показують зменшення капіталу або зобов’язань підприємства;
 • обороти по кредиту показують збільшення капіталу або зобов’язань підприємства;
 • сальдо кінцеве завжди кредитове і показує величину капіталу або зобов’язань підприємства на кінець звітного періоду.

Сальдо кінцеве розраховується за формулою:

Залишок на кінець періоду = Залишок на початок + Оборот по кредиту – Оборот по дебету.

Сальдо відбивається в балансі, в пасивній його частини, і показує величину капіталу або зобов’язань підприємства на кінець звітного періоду.

Посилання на основну публікацію