Пайова власність

Під пайовий власністю мається на увазі різновид приватної власності кількох осіб, яка розділена на відповідне число паїв. При цьому порядок управління майном визначається за взаємною згодою його власників.

Потрібно відзначити, що суб’єкти власності звуться пайовиків або співвласників. Кожному з них належить певна частка або пай у спільному майні. Як правило, для вимірювання величини частки використовується грошовий еквівалент.

Структура пайовий власності

Формування пайової власності відбувається за рахунок використання декількох джерел:

  • грошових внесків пайовиків, які бувають вступними, цільовими, пайовими та безоплатними;
  • позикових коштів;
  • результатів господарської діяльності, а також трудового вкладу пайовиків і найманих робітників.

Як правило, пайова власність складається з двох частин. Основна частина вважається неподільною і використовується для забезпечення всіляких потреб кооперативу, а також як матеріальна база для занять господарською діяльністю. Розмір неподільного фонду, а також порядок його використання визначається пайовиками. Найчастіше його кошти йдуть на забезпечення виробничого і технічного розвитку суспільства, задоволення різноманітних потреб пайовиків, в тому числі житлових, соціальних і т. Д. За загальним правилом за рахунок ресурсів неподільного фонду не можна погашати заборгованість, яка утворилася у суспільства.

Також певна його частина може бути використана для формування резервного фонду. Його основним призначенням вважається покриття збитків від господарської діяльності. Тоді як делимая частина у вигляді пайового фонду розподіляється між членами кооперативу. Якщо пайовик приймає рішення про вихід з товариства або його виключає збори, то йому виплачується його пай разом з відсотками.

Особливості правового режиму

Згідно з нормами цивільного законодавства пайова власність, будучи однією з різновидів приватної, належить кооперативу. В даному випадку її форма має певну специфіку, обумовлену особливостями кооперативу як юридичної особи. Так, майном володіють і розпоряджаються пайовики. Своє право вони реалізують через органи управління, а також на загальних зборах, на якому кожному учаснику належить один голос. Таким чином, пайова власність, будучи за своєю формою приватною власністю товариства, управляється колективно пайовиками.

Особливості пайовий власності

Для споживчих товариств не передбачений статутний капітал, тому можливість їх установи не пов’язана з наявністю певної суми. Пайовий фонд формується за рахунок внесків учасників, які самостійно визначають їх розмір в положеннях статуту. Як внесок розглядаються грошові кошти, цінні папери, а також будь-яке інше майно і майнові права, оборот якого необмежений і не заборонений.

На момент реєстрації товариства пай повинен бути сплачений не менше, ніж на десять відсотків. Такі ж вимоги ставляться і перед фізичною особою або організацією, яка висловила бажання стати пайовиком. Частина, що залишилася не сплачена частина повинна бути внесена не пізніше дванадцяти місяців після заснування товариства або вступу в нього.

Що собою являє земельний пай? Особливості його оформлення

Під визначення земельного паю підпадають земельні ділянки, які перебувають у користуванні кількох осіб. Тому для оформлення паю його спочатку потрібно виділити із загальної власності. Для цього в місцеву газету подається оголошення, в якому йдеться про намір власника виділити належний йому пай.

Через місяць після виходу оголошення в друк потрібно зібрати всіх власників ділянки. Вони визначають параметри паю, який буде виділятися і фіксують їх в протоколі за підписом всіх пайовиків. На підставі протоколу встановлюються кордону паю на місцевості, і проводиться межування. Цю процедуру виконують співробітники спеціалізованої організації. Результатом межування є формування землевпорядного справи, в якому кордони ділянки узгоджуються з сусідніми землекористувачами.

Справа передається в земельний комітет і після його затвердження ділянку ставиться на кадастровий облік. Власнику ділянки необхідно отримати кадастровий план. Завершальним етапом стане видача співробітниками реєстраційної служби свідоцтва про право власності на землю.

Посилання на основну публікацію